fbpx

UNg-konferensen 2023

Konferensen inleddes den 12 maj på Kärsögården i Stockholm med att Svenska FN-förbundets ordförande Anneli Börjesson tillsammans med Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprinciper Cecilia Ruthström-Ruin höll tal. Konferensen fortsatte sedan med föreläsningar från UNDP och UNHCR. Under helgen föreläste även Oscar Molander och Oskar Siri, LSU:s ungdomsrepresentanter till generalförsamlingen, om “FN ur ett ungdomsperspektiv – vilka möjligheter och motgångar möter unga idag inom den internationella arenan?”.

FN-rollspel


Utöver föreläsningar genomfördes även ett stort FN rollspel med temat “Barn på flykt” där deltagarna, i ett FN scenario, fick diskutera frågor som hur ser vi till att barn på flykt är trygga? Vilket ansvar har omvärlden? Hur resonerar olika länder i pågående flyktingkriser? Rollspelet ger en inblick i hur FN arbetar och hur några av världens länder agerar i dessa frågor.  

Workshop med temat mänskliga rättigheter online


För att ta vara på det faktum att konferensen samlade 100 engagerade och kunniga ungdomar, arrangerades en workshop med syftet att diskutera hur regeringar runt om i världen bör samarbeta för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras online.  Frågan tas upp i rapporten “Our Common Agenda” som lyfter FN:s generalsekreterare Antonio Guterres vision för globalt samarbete. Efter workshopen framfördes ungdomarnas åsikter och tankar till den del av Utrikesdepartementet som är ansvariga för arbetet med Our Common Agenda i Sverige, med målet att dessa ska tas vidare till konferensen “Summit of the Future” som hålls i september 2024 där hela Our Common Agenda-rapporten ska diskuteras.