Klimatkonferens för unga

Vi samlas den 6–8 maj på Kärsögården i Stockholm för FN-förbundets roligaste ungdomsevent, med temat klimatsäkerhet. Över helgens gång kommer vi genomföra FN-rollspel, workshops, föreläsningar och möjligheter att träffa andra engagerade inom FN-rörelsen.

I somras släppte FN:s klimatpanel, IPCC, en sammanställning av den senaste klimatforskningen och den visade tydligt att det nu är ställt bortom allt tvivel att det är vi människor som genom ökade utsläpp orsakar klimatförändringarna.  FN:s roll har aldrig varit viktigare i en tid av ökade globala risker och kriser. När världens länder samlas för att komma överens om lösningar sker det i FN, som är en internationell förhandlingsarena. 

I juni, precis efter klimatkonferensen, arrangerar FN konferensen Stockholm +50, där FN:s klimatarbete kommer att utvärderas av medlemsländerna. Då är det precis 50 år sedan Stockholmskonferensen, som var den första miljökonferensen, ägde rum 1972. Genom att varje år samla alla länder i internationella klimatförhandlingar finns det hopp för att hitta gemensamma lösningar

Under svenska FN-förbundets klimatkonferens får ni möjlighet att delta i en simulering av de internationella klimatförhandlingarna och tillfälle att formulera nya lösningar, lära er mer om klimatarbetet som freds- och konfliktförebyggande. Vi kommer att lära oss mer om klimatsäkerhet och vilka konsekvenser den globala uppvärmningen för med sig i form av internationella kriser och konflikter.

För att anmäla dig behöver du inte vara medlem i Svenska FN-förbundet.


När: 6-8 Maj
Var: Kärsögården*, Stockholm
Kostnad: 500 kronor
I avgiften ingår hela programmet samt helpension
Reseersättning: Vi ersätter dina hållbara resekostnader över 300 kronor, upp till 700 (max 400 kronor)

Sista anmälningsdag är 25 april.

Anmäl dig redan nu!


*Kärsögården är en lägergård belägen vid Mälarens strand. Boendet är i delade rum och håller vandrarhemsstandard, sängkläder och handdukar ingår i avgiften. Alla aktiviteter genomförs på gården.

Anmäl dig

Är du mellan 16 och 26 år? Klicka här!

Anmäl dig >

Anmälan

Läs mer >

Program

Läs mer >

FN-rollspel

Läs mer >

Fortbildning för lärare under konferensen

Läs mer >