Klimatkonferens för unga

2022 släppte FN:s klimatpanel, IPCC, en sammanställning av den senaste klimatforskningen. Den visade tydligt att det nu är ställt bortom allt tvivel att det är vi människor som genom ökade utsläpp orsakar klimatförändringarna.  FN:s roll har aldrig varit viktigare i en tid av ökade globala risker och kriser. När världens länder samlas för att komma överens om lösningar sker det i FN, som är en internationell förhandlingsarena. 

I juni 2022, precis efter klimatkonferensen, arrangerade FN konferensen Stockholm +50, där FN:s klimatarbete utvärderades av medlemsländerna. Då var det precis 50 år sedan Stockholmskonferensen, som var den första miljökonferensen, ägde rum 1972. Genom att varje år samla alla länder i internationella klimatförhandlingar finns det hopp för att hitta gemensamma lösningar.

Under svenska FN-förbundets klimatkonferens får ni möjlighet att delta i en simulering av de internationella klimatförhandlingarna och tillfälle att formulera nya lösningar, lära er mer om klimatarbetet som freds- och konfliktförebyggande. Vi kommer att lära oss mer om klimatsäkerhet och vilka konsekvenser den globala uppvärmningen för med sig i form av internationella kriser och konflikter.

Anmäl dig

Är du mellan 16 och 26 år? Klicka här!

Anmäl dig >

Anmälan

Läs mer >

Program

Läs mer >

FN-rollspel

Läs mer >

Fortbildning för lärare under konferensen

Läs mer >