fbpx

Inspelade föreläsningar om globala frågor

Här nedan hittar ni inspelade föreläsningar och webinarier som behandlar frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling samt fred och säkerhet.

Den auktoritära högerpopulismen: ett hot mot Europas stabilitet? – Joakim Medin
Journalisten och författaren Joakim Medin föreläser om de krafter som expanderat i Europa på senare år, som angriper allt från flyktingar till pressfriheten, och hotar den demokrati vi ofta tar för given.

Kvinnors situation i krig och flyktingkriser – Joakim Medin
Journalisten och författaren Joakim Medin föreläser om hur kvinnor är särskilt utsatta i väpnade konflikter och kriser, från gårdagens Syrien till dagens Ukraina, men att de också kan utmana förtrycket och förändra samhället till det bättre.

Din Agenda 2030 – Parul Sharma
Hur kan vi i Sverige bidra till en hållbar planet? I den här tankeväckande föreläsningen ger Parul Sharma exempel på varför de 17 globala målen ska ses som ett enda kugghjul och ger en särskild fördjupning kring de mål som utgör de största utmaningarna i Sverige: mål 10 (hållbar konsumtion och produktion), och mål 12 (minskad ojämlikhet). I föreläsningen ges förslag på övningar och uppdrag att göra i och utanför klassrummet för att reflektera över vår egen livsstil och påverka vår omgivning för att bidra till en hållbar planet.

Vad händer med demokratin i FN:s medlemsländer – och i FN?
Freedom House rapporterar att demokratin är på tillbakagång – även i västvärlden. Hur ser utvecklingen ut och hur påverkas länder och invånare? Vad händer med samarbetet i organisationer som Förenta Nationerna när demokratin hotas i medlemsländerna? Nummer 4 2022 av FN-förbundets tidning Världshorisont handlar om utmaningarna för demokratin. I samband med att tidningen utkom bjöd vi in vi in till ett samtal om demokratin i FN:s medlemsländer – och i FN.

Läget i världen när det gäller minor och andra explosiva lämningar efter krig
År 2022 fyller den internationella folkrörelsekampanjen mot landminor 30 år och avtalet som förbjuder anti-personella minor fyller 25 år. Men problemet med att minor, klustervapen och andra blindgångare skadar människor, ofta barn, är inte löst. Vi får i detta webbinarium en översyn av läget i världen när det gäller problemet och lösningarna.

Seminarium på FN-dagen 2022
Humanitär kris och flyktingkatastrof, klimatkonsekvenser och en ny säkerhetspolitisk karta i norra Europa – hur har FN hanterat den svåraste konflikten i Europa sedan andra världskriget? Svenska FN-förbundets seminarium på FN-dagen den 24 oktober 2022 handlade om kriget i Ukraina.

Ryssland invaderade den 24 februari 2022 grannstaten och FN-medlemmen Ukraina. Den ryska attacken mot Ukraina är en attack på FN-stadgan, internationell rätt och krigets lagar och har med 141 röster mot 5 fördömts av FN:s generalförsamling. Vilka konsekvenser får kriget för säkerheten, klimatet och arbetet med Agenda 2030 och hållbar utveckling? Hur ska det framtida FN-samarbetet bedrivas – och hur kan omvärlden skydda civila i världens konflikthärdar?

Internationella flickdagen: Vad gör FN för flickors rättigheter i Etiopien?
Den 11 oktober 2022 fyllde den internationella flickdagen 10 år. Det är även tionde året av projekt Flicka som är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och FN:s befolkningsfond UNFPA. Projektet syftar till att stärka kvinnor och flickors rättigheter genom att motverka barnäktenskap och könsstympning i Etiopien.

På internationella flickdagen arrangerade Svenska FN-förbundet ett webbinarium tillsammans med UNFPA i Danmark och Etiopien, i vilket vi berättar mer om projektet Flicka. Den andra halvan av webbinariet fokuserar på det arbete som FN-föreningar i Sverige har gjort för att öka kunskap om och samla in medel till projektet.

Här hittar ni även fler av FN-förbundets inspelade webinarier