fbpx

Presentation om Minor

Syfte

Att ge en ökad kännedom om minor och dess förödande konsekvenser för individer och samhällen, samt om vad som görs för att förhindra användningen av minor och olyckor orsakade av minor.

Koppling till kursplaner, gymnasiet

Samhällskunskap 1a1 och 1b; Samhällskunskap 2; Internationella relationer.

Tid

20 minuter (+ fördjupning ca 30 minuter)

Material

PowerPointen Minor. För talmanus – läs texten i anteckningsfältet för varje bild eller använd faktabladet 10 FAKTA OM MINOR.

Instruktioner

Visa presentationen och använd dig av talmanuset. Avsluta med att diskutera frågorna på sista bilden.

Fördjupning: Ottawakonventionen

1997 antogs Konventionen om förbud mot antipersonella minor, eller Ottawakonventionen – ett internationellt avtal som förbjuder personminor. Arbetet med konventionen initierades och drivs än idag av organisationen ICBL – International Campaign to Ban Landmines.

Låt eleverna ta hjälp av ICBL:s hemsida för att i mindre grupper besvara och diskutera frågorna nedan: http://www.icbl.org/en-gb/home.aspx

  1. Vad innebär Ottawakonventionen för de länder som har skrivit under avtalet?
  2. På ICBL:s interaktiva karta ser ni vilka länder som har anslutit sig till konventionen (”Treaty status”): http://www.icbl.org/en-gb/the-treaty/treaty-status.aspx. För varje land kan ni även se…
    … hur många minor som finns och som förstörts (”Stockpiles”),
    … hur stora areor av minerad mark som finns i landet (”Contaminated”), och
    … antalet dödsfall och skadade av minor (”Casualties”).

Vilka samband kan ni se mellan ett lands ”Treaty Status” och de andra tre parametrarna (”Stockpiles”, ”Contaminated” och ”Casualties”)? Jämför mellan olika länder.

Filmtips

Dokumentären Jody – minröjaren (14 min) på UR Play berättar om vägen till Ottawakonventionen genom aktivisten Jody Williams som var med om att starta ICBL och delade Nobels fredspris med organisationen 1997 för sina insatser. Vi får också inblick i hur minor påverkat livet för en familj i Bosnien. Filmen har även en tillhörande lärarhandledning.