Globala målen

Aktion FN för globala målen är tänkt att genomföras i samband med FN-dagen den 24 oktober. 

Till FN-elevföreningarna finns material för att iscensätta Aktion FN för globala målen på skolan. Eleverna ges även tips på fördjupningsarbete. Notera att det även har kommit ett fysiskt paket till FN-elevföreningen.

Till lärare finns en PowerPoint om globala målen med talarmanus och diskussionsfrågor, en dokumentärfilm, två långfilmer och flera tips på olika övningar och fördjupningsuppgifter.

Lärarmaterial

Material

Elevmaterial

Material