Aktion FN för Globala målen

Aktion FN för Globala målen är tänkt att genomföras i samband med FN-dagen den 24 oktober.

Till FN-elevföreningarna finns material för att iscensätta Aktion FN för globala målen på skolan. Eleverna ges även tips på fördjupningsarbete. Notera att det även har kommit ett fysiskt paket till skolan med material.

Till lärare finns bland annat PowerPoint med talarmanus, dokumentärer med diskussionsfrågor och uppgifter och tips på fördjupningsuppgifter och fördjupningsmaterial.

Lärarmaterial

Material

Elevmaterial

Material