fbpx

FN-rollspel

Så länge FN funnits har skolor, universitet och organisationer världen över arrangerat FN-rollspel (Model United Nations, MUN). Årligen deltar över 100 000-tals studenter världen över i allt från mindre FN-rollspel för enstaka skolklasser till stora internationella FN-rollspel med tusentals delegater.

Som deltagare i ett FN-rollspel får du i rollen som ambassadör för ett land i uppdrag att åka på ett simulerat FN-möte där du tillsammans med delegater från andra länder förhandlar och debatterar aktuella globala frågor. FN-rollspel ger på så sätt ökad kunskap och ökat engagemang för såväl FN:s arbete som för skilda länders perspektiv i internationell politik.

Här hittar du tips på FN-rollspel runt om i världen, rollspelsmaterial, handböcker och annat som gör det enkelt för er att komma igång med FN-rollspel.

Delta i FN-rollspel

Tips på FN-rollspel att delta i runt om i världen.

Läs mer

Arrangera FN-rollspel

Handböcker och färdiga FN-rollspel.

Läs mer