Delta i FN-rollspel

Vi vill varmt gratulera dig som ska vara med på ett FN-rollspel! Som delegat i ett FN-rollspel kommer du gå in i en roll som diplomat som ska företräda ett land på ett FN-möte. Mötet kan till exempel vara FN:s säkerhetsråd som ska enas om hur fred kan nås i en aktuell väpnad konflikt. Det kan även handla om att FN:s generalförsamling ska enas om att främja mänskliga rättigheter, klimatförhandlingar eller andra frågor som gynnar en global hållbar utveckling.

I ett FN-rollspel får du möjlighet att utforska vad diplomati inom FN handlar om samtidigt som du lär dig väldigt mycket om sakfrågor. Många har väldigt positiva minnen av FN-rollspel och det finns flera etablerade politiker som menar att FN-rollspel påverkat deras vägval i livet. FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon och hans dåvarande rådgivare Jan Eliasson, är två exempel på det. Oavsett om du är nybörjare eller mer erfaren hoppas vi att du här finner nyttiga tips och bra stöd inför ditt uppdrag som delegat på ett FN-rollspel. Lycka till!

FN-rollspel att delta i

Här hittar du länkar till FN-rollspel att delta i, både i Sverige och internationellt.

Läs mer

För delegater på FN-rollspel

Tips till dig som ska vara delegat på FN-rollspel.

Läs mer

För ordförande på FN-rollspel

Här hittar du en handbok för ordförande i FN-rollspel.

Läs mer