fbpx

Delta i FN-rollspel

Vi vill varmt gratulera dig som ska vara med på ett FN-rollspel! Som delegat i ett FN-rollspel kommer du gå in i en roll som diplomat som ska företräda ett land på ett FN-möte. Mötet kan till exempel vara FN:s säkerhetsråd som ska enas om hur fred kan nås i en aktuell väpnad konflikt. Det kan även handla om att FN:s generalförsamling ska enas om att främja mänskliga rättigheter, klimatförhandlingar eller andra frågor som gynnar en global hållbar utveckling.

I ett FN-rollspel får du möjlighet att utforska vad diplomati inom FN handlar om samtidigt som du lär dig väldigt mycket om sakfrågor. Många har väldigt positiva minnen av FN-rollspel och det finns flera etablerade politiker som menar att FN-rollspel påverkat deras vägval i livet. FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon och hans dåvarande rådgivare Jan Eliasson, är två exempel på det. Oavsett om du är nybörjare eller mer erfaren hoppas vi att du här finner nyttiga tips och bra stöd inför ditt uppdrag som delegat på ett FN-rollspel. Lycka till!

FN-rollspel i Sverige och internationellt

På mymun hittar du en kalender med information om kommande konferenser som samlar internationellt deltagande, både på gymnasie- och universitetsnivå. Nedan hittar du några exempel på FN-rollspel du kan delta i.

Gymnasienivå – i Sverige

SweMUN, Svenska FN-förbundets nationella FN-rollspel för ca 150 deltagare, både nybörjare och mer erfarna. Tre dagar i mars/april i form av en generalförsamling (svenska som konferensspråk) och ett säkerhetsråd (engelska som konferensspråk). Ny ort varje år i samarbete med en FN-skola.

Falu Frigymnasium, FN-skola i Falun, FN-skola, anordnar engelskspråkigt rollspel på våren för cirka 150 deltagare. Både svenska och internationella gäster.

Helsingborgs FN-förening ordnar varje vår FN-rollspel tillsammans med gymnasieskolor i området.

Gymnasienivå – utanför Sverige

BIMUN, Bonn International Model United Nations, hålls i Bonn i Tyskland på senhösten och bjuder in unga vuxna i åldern 18-30. Man behöver inte ha tidigare rollspelserfarenhet för att delta.

BISMUN, Bucharest International Student Model United Nations, i Rumänien i mars. 6 dagar lång. I första hand till universitetsstudenter, men undantag görs ofta så att gymnasieelever kan delta.

C’MUN, Catalonia Model United Nations, i Barcelona för deltagare mellan 18 och 30 år i slutet av vårterminen av Spanska FN-förbundet.

EAMUN, East Africa Model United Nations, i Kenya är uppdelat i två delar, MSMUN för barn i åldrarna 11-14 och EAMUN för åldrarna 14-19.

MUNIST, Model United Nations Istanbul, Yeditepe University. Främst för juridikstudenter 15 – 23 år.

MUNOL, Model United Nations of Lübeck i Tyskland. Delegater mellan 16-19 år. Ca 400 deltagare.

THIMUN, The Hague International Model United Nations, i januari.

Högskolenivå – i Sverige

MUNOM, Model United Nations of Malmö arrangeras i Malmö varje höst av Utrikespolitiska Föreningen och Malmö FN-förening.

SMUN, Stockholm Model United Nations. Hålls i november varje år.

UMUN, Uppsala Model United Nations, arrangeras varje vår i Uppsala och samlar studenter från hela världen och har engelska som arbetsspråk.

Högskolenivå – utanför Sverige

BIMUN, Bonn International Model United Nations, i Tyskland på hösten. Deltagare mellan 18-30 år.

BIMUN, Belgrad International MUN, av Serbiens FN-förbund, på våren.

BISMUN, Bucharest International Student Model United Nations, i Rumänien i mars. 6 dagar. I första hand universitetsstudenter, men undantag görs ofta för gymnasieelever.

C’MUN, Catalonia Model United Nations, i Barcelona för deltagare mellan 18 och 30 år i slutet av vårterminen av Spanska FN-förbundet.

DanMUN, Danish Model United Nations, i oktober. Simulering av säkerhetsrådet.

EurasiaMUN, samarbete mellan University of Passau i Tyskland och University of Management Sciences i Lahore i Pakistan. Konferens i slutet av vårterminen.

FINMUN, Finnish Model United Nations, i april.

GIMUN, Geneva International Model United Nations, i mars.

MEDMUN, Mediterranean MUN, i Menton i Frankrike. Mars/april. Medelhavsregionen och Mellanöstern i fokus. Konferensspråk: engelska. Franska, arabiska, italienska.

MILMUN, Milan International Model United Nations, arrangeras på Bocconiuniversitet på våren.

MUNIST, Model United Nations Istanbul, Yeditepe University. Främst juridikstudenter 15 – 23 år.

MUNOG, Model United Nations of Goldberg, i Stuttgart i Tyskland.

MUNUSAL, Model United Nations University of Salamanca, i Spanien, i mars.

NMUN, National Model United Nations, för tusentals studenter på flera platser i världen.

NMUN – Europe, National Model United Nations Europe.

PragueMUN, Model United Nations Prague.

SiMUN, Slovenia international Model United Nations, i Ljubljana i Slovenien.

TEIMUN, The European Model United Nations, i Haag i juli med ca 250 deltagare.

VIMUN, Vienna International Model United Nations, delegater mellan 18 – 35 år. På FN i Wien.

WIMUN, WFUNA International Model United Nations, FN-förbundens världsfederation WFUNA.

WORLDMUN, Harvard University tillsammans med ett universitet som är värd (olika varje år).

Tips!

MUN Conferences List,  se listor över rollspel som arrangeras över hela världen och sök efter specifika rollspel.  

World Council for Youth and Diplomacy

World Council for Youth and Diplomacy är en New York-baserad, oberoende, icke-vinstdrivande global organisation som är dedikerad till att underlätta globalt utbyte av idéer och kunskap och bygga broar för förståelse och samarbete.  

WCYDs vision är att bygga ett mer inkluderande globalt samhälle genom att främja FN:s värderingar och principer. De engagerar ungdomar från hela världen i ett berikande upplägg, som låter dem utbyta åsikter och rekommendera initiativ till världens ledare, beslutsfattare och inflytelserika personer. 

För att fullfölja sitt uppdrag förlitar sig organisationen på sitt globala nätverk av yrkesverksamma och internationella experter: bland dess medlemmar finns yrkesverksamma och experter från flera IGO:er och icke-statliga organisationer som utför sina fältuppdrag över hela världen. 

Mer information om WCYD: About | World Council for Youth & Diplomacy

Model United Nations Alliance

MUN Alliance lanserades 2018 av World Council for Youth and Diplomacy som en global rörelses plattform för att ge MUN Club och MUN-organisationer över hela världen. 

MUNA strävar efter att skapa en samordnad plattform för föreningar och organisationer som arbetar med FN-rollspel och som är engagerade i FN:s organisering och av modellen förenade nationerna eller simuleringar av andra internationella organisationer.