fbpx
Att träffa personer med andra åsikter och annan bakgrund än en själv är ett viktigt steg i arbetet mot minskad ojämlikhet, säger Marcus Karlén. Foto: Malva Staaf
12 augusti, 2023 / Världshorisont

Mål 10 och unga: ”Svårt att växa i en värld som krymper”

Mål 10 i Agenda 2030 innehåller bland annat delmålet att alla människor ska inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Men just nu krymper det demokratiska utrymmet i många länder, något som särskilt drabbar unga. 

När Marcus Karlén, vice ordförande i LSU, får frågan om vilka organisationer som han varit engagerad i måste han först fundera. 

– Oj, jag har gjort många olika saker och varit engagerad i flera olika föreningar. Det tycker jag alla ska ha möjlighet att vara. Det är utvecklande att man som ungdom får chansen att verkligen vara aktiv, att bli lyssnad på och få tycka till om saker, säger han. 

Bland annat har han varit ambassadör för de globala målen för Svenska FN-förbundet och har även de senaste åren hållit föreläsningar och lett FN-rollspel på skolor och universitet runt om i Sverige. Utöver sitt FN-engagemang är han sedan drygt ett år vice ordförande för Landsrådet för Sveriges Barn- och Ungdomsorganisationer, LSU, ett arbete som han trivs med och tycker blir allt viktigare. 

Att tala med unga

– Det är väldigt många som gillar att prata om vad ungdomar tycker, men det är inte lika vanligt att man verkligen pratar och diskuterar med unga. Fler måste förespråka att ungdomar verkligen ska vara delaktiga, vara en del av lösningen, säger Marcus Karlén. 

I Sverige är ungdomsrörelsen fortsatt stark. Till exempel arbetar 81 procent av de barn- och ungdomsorganisationer som är kopplade till LSU med någon form av påverkansarbete. Detta innebär dock inte att ungas deltagande kan tas för givet, något som LSU visat i sin undersökning ”Ungdomsrörelsen i siffror” från 2022. I den fick organisationer som är kopplade till LSU svara på om de upplever att det demokratiska utrymmet krymper. 51 procent svarade ja, en fördubbling på enbart tre år. 

Utvecklingen är oroande, menar Marcus Karlén som bedömer att den kan ha med de senaste årens allvarliga världshändelser att göra. Många ungdomar har ett driv att förändra men de måste också lyssnas på, fortsätter han. 

– Det finns alltid en risk att unga inte visas tillräcklig hänsyn. När man talar om ungdomar talar man om framtiden men glömmer att de måste vara med och kunna påverka sin vardag redan idag. De saker som skett under senare år påverkar i allra högsta grad även unga. Många vill vara med och påverka men man kanske inte vet hur, säger han. 

Stark vilja att delta

Samtalet glider över till LSU:s internationella samarbetspartner och hur utvecklingen ser ut internationellt. Ungdomars vilja att delta i och påverka samhället lever och är stark även i länder där åsiktsfrihet och demonstrationsfrihet är långt ifrån självklar, menar Marcus Karlén.  

– Verkligheten är en helt annan i länder som Belarus och Myanmar men föreningarna där gör ett fantastiskt jobb. Det utbyte vi har idag med internationella samarbetspartners ger extremt mycket, inte minst för oss på LSU. Vi arbetar med att försöka skapa plattformar för att öka ungas deltagande i demokratifrågor i hela världen och för att minska ojämlikheten mellan länder, säger han. 

Marcus Karlén lyfter också att ungdomsrörelsen kan bidra med mer än att enbart öka ungas deltagande. Engagemanget formar också människor och uppmuntrar dem att engagera sig och söka sig till platser där de kan träffa personer som annars gått dem förbi. Att träffa såväl likasinnade som personer med andra åsikter och bakgrund är också det ett viktigt steg mot minskad ojämlikhet och uppfyllande av mål 10. Att vara aktiv i civilsamhället betyder mycket på flera plan, fortsätter han. 

– För mig var det en plats utanför skolan där jag byggde självförtroende, pratade med andra och där vi diskuterade och förstod varandra bättre. Jag har träffat folk med annan bakgrund. Sen har jag haft roligt. Ibland uppmärksammar man inte det informella lärandet tillräckligt utan man missar hur viktigt det är, säger Marcus Karlén. 

Eric Cornefjord 
Praktikant på Världshorisont våren 2023

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2/2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

USA la veto mot vapenvila i Gaza

09 december, 2023 / Nyheter

Trots enormt lidande i Gaza stoppades ett förslag om humanitär vapenvila i säkerhetsrådet på fredagen. Att rådet därmed går emot FN-chefens initiativ i frågan är olyckligt, säger FN-förbundet.

Läs mer

FN och mänskliga rättigheter: Jubileum med nya utmaningar 

08 december, 2023 / Nyheter

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år den 10 december 2023. I en orolig värld måste vi alla stå upp för våra rättigheter, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet.

Läs mer

MR-förklaringen 75 år – Mänskliga rättigheter hindrar krig och bygger fred 

07 december, 2023 / Världshorisont

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i december 2023. Mot bakgrund av oron i världen är den högst aktuell. Ursprungstanken bakom dokumentet är att förhindra att kriser och konflikter uppstår.

Läs mer

Årets FN-supporter: Vi måste hjälpas åt för att förändra

05 december, 2023 / Nyheter

36 år som ordförande och desto fler som engagerad medmänniska och förespråkare för FN:s kärnfrågor. Gunilla Grunditz från Varberg är Årets FN-supporter och hon menar att vägen framåt kräver samarbete och engagemang.

Läs mer

Viktig domstol skipar rättvisa vid omfattande förbrytelser 

01 december, 2023 / Världshorisont

Internationella brottmålsdomstolen ICC får allt större betydelse när det gäller att pröva och döma individer vid grova kränkningar mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

Läs mer

FN hjälper i Gaza

29 november, 2023 / Nyheter

Tusentals människor har dödats i Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels vedergällningskrig. Vapenvilan ger FN möjlighet att bistå skadade och behövande med humanitär hjälp.

Läs mer

”Många gravida dör i konflikter”

24 november, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor är särskilt utsatta i samband med kriser och konflikter. UNFPA, FN:s befolkningsfond, förklarar varför.

Läs mer

Årets FN-vän: Från ord till handling för Ukraina

22 november, 2023 / Nyheter

Talet om ökat svenskt stöd till Ukraina måste bli verklighet och alla kan göra en insats, säger Peter Ingvarsson i aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina. Möt Årets FN-vän och läs om hur du kan engagera dig för Ukraina!

Läs mer

MR-brott i Iran – Efter 35 år väntar Sima fortfarande på upprättelse 

21 november, 2023 / Världshorisont

Sima Mirzaei förlorade sju familjemedlemmar 1988 när den iranska regimen avrättade tusentals politiska fångar. Allt hon önskar idag är att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Läs mer