fbpx
Att träffa personer med andra åsikter och annan bakgrund än en själv är ett viktigt steg i arbetet mot minskad ojämlikhet, säger Marcus Karlén. Foto: Malva Staaf
12 augusti, 2023 / Världshorisont

Mål 10 och unga: ”Svårt att växa i en värld som krymper”

Mål 10 i Agenda 2030 innehåller bland annat delmålet att alla människor ska inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Men just nu krymper det demokratiska utrymmet i många länder, något som särskilt drabbar unga. 

När Marcus Karlén, vice ordförande i LSU, får frågan om vilka organisationer som han varit engagerad i måste han först fundera. 

– Oj, jag har gjort många olika saker och varit engagerad i flera olika föreningar. Det tycker jag alla ska ha möjlighet att vara. Det är utvecklande att man som ungdom får chansen att verkligen vara aktiv, att bli lyssnad på och få tycka till om saker, säger han. 

Bland annat har han varit ambassadör för de globala målen för Svenska FN-förbundet och har även de senaste åren hållit föreläsningar och lett FN-rollspel på skolor och universitet runt om i Sverige. Utöver sitt FN-engagemang är han sedan drygt ett år vice ordförande för Landsrådet för Sveriges Barn- och Ungdomsorganisationer, LSU, ett arbete som han trivs med och tycker blir allt viktigare. 

Att tala med unga

– Det är väldigt många som gillar att prata om vad ungdomar tycker, men det är inte lika vanligt att man verkligen pratar och diskuterar med unga. Fler måste förespråka att ungdomar verkligen ska vara delaktiga, vara en del av lösningen, säger Marcus Karlén. 

I Sverige är ungdomsrörelsen fortsatt stark. Till exempel arbetar 81 procent av de barn- och ungdomsorganisationer som är kopplade till LSU med någon form av påverkansarbete. Detta innebär dock inte att ungas deltagande kan tas för givet, något som LSU visat i sin undersökning ”Ungdomsrörelsen i siffror” från 2022. I den fick organisationer som är kopplade till LSU svara på om de upplever att det demokratiska utrymmet krymper. 51 procent svarade ja, en fördubbling på enbart tre år. 

Utvecklingen är oroande, menar Marcus Karlén som bedömer att den kan ha med de senaste årens allvarliga världshändelser att göra. Många ungdomar har ett driv att förändra men de måste också lyssnas på, fortsätter han. 

– Det finns alltid en risk att unga inte visas tillräcklig hänsyn. När man talar om ungdomar talar man om framtiden men glömmer att de måste vara med och kunna påverka sin vardag redan idag. De saker som skett under senare år påverkar i allra högsta grad även unga. Många vill vara med och påverka men man kanske inte vet hur, säger han. 

Stark vilja att delta

Samtalet glider över till LSU:s internationella samarbetspartner och hur utvecklingen ser ut internationellt. Ungdomars vilja att delta i och påverka samhället lever och är stark även i länder där åsiktsfrihet och demonstrationsfrihet är långt ifrån självklar, menar Marcus Karlén.  

– Verkligheten är en helt annan i länder som Belarus och Myanmar men föreningarna där gör ett fantastiskt jobb. Det utbyte vi har idag med internationella samarbetspartners ger extremt mycket, inte minst för oss på LSU. Vi arbetar med att försöka skapa plattformar för att öka ungas deltagande i demokratifrågor i hela världen och för att minska ojämlikheten mellan länder, säger han. 

Marcus Karlén lyfter också att ungdomsrörelsen kan bidra med mer än att enbart öka ungas deltagande. Engagemanget formar också människor och uppmuntrar dem att engagera sig och söka sig till platser där de kan träffa personer som annars gått dem förbi. Att träffa såväl likasinnade som personer med andra åsikter och bakgrund är också det ett viktigt steg mot minskad ojämlikhet och uppfyllande av mål 10. Att vara aktiv i civilsamhället betyder mycket på flera plan, fortsätter han. 

– För mig var det en plats utanför skolan där jag byggde självförtroende, pratade med andra och där vi diskuterade och förstod varandra bättre. Jag har träffat folk med annan bakgrund. Sen har jag haft roligt. Ibland uppmärksammar man inte det informella lärandet tillräckligt utan man missar hur viktigt det är, säger Marcus Karlén. 

Eric Cornefjord 
Praktikant på Världshorisont våren 2023

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2/2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Lång väg kvar i halvtid

12 juli, 2024 / Nyheter

Ökad fattigdom, hunger och utsläpp av växthusgaser är några exempel på att den globala utvecklingen går åt fel håll. Trots detta bjöd årets globala högnivåmöte om Agenda 2030 på många exempel på lösningar för att nå målen i Agenda 2030 under andra halvlek.

Läs mer

Få framsteg under klimatmötet i Bonn 

08 juli, 2024 / Nyheter

De årliga klimatsamtalen i Bonn avslutades i mitten av juni. Många frågor förhandlades under det nära två veckor långa mötet men mycket lämnades till höstens COP 29 att avsluta.
- Det vi framförallt saknade från EU:s och Sveriges sida var tydligare och mer handfasta vägar framåt vad gäller arbetet med utsläppsminskningar, säger Mattias Frumerie, Sveriges klimatambassadör och chefsförhandlare i klimatfrågor.

Läs mer

Sommar!

04 juli, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kansli är sommarstängt v 28-30. Vi önskar alla en skön sommar. Du behövs i arbetet för en bättre värld. Bli medlem här!

Läs mer

Bred samling till försvar för ICC

20 juni, 2024 / Nyheter

Efter hot och attacker mot Internationella brottmålsdomstolen kräver 93 stater i ett upprop att domstolen och dess personal måste få arbeta utan påtryckningar. Också andra aktörer rycker nu ut till försvar för ICC.

Läs mer

Klyftor mellan fattiga och rika kräver stora satsningar

14 juni, 2024 / Nyheter

Ingen ska lämnas utanför, var löftet från världens länder 2015. Att löftet inte kommer att infrias är tydligt i årets rapport om hur det går med världens utvecklingsarbete enligt Agenda 2030.

Läs mer

Ny ledning och strategi för FN-förbundet

04 juni, 2024 / Nyheter

Ny ordförande, ny styrelse, inspirerande kulturinslag, engagerade diskussioner och besök av generalsekreteraren för FN-förbundens världsorganisation WFUNA. Det var några av inslagen under Svenska FN-förbundets kongress 2024 i Eskilstuna.

Läs mer

Juristen Sanna Wolk ny ordförande i Svenska FN-förbundet

02 juni, 2024 / Pressmeddelanden

Sanna Wolk valdes på lördagen till ny ordförande i Svenska FN-förbundet. Förbundet håller kongress i Eskilstuna i helgen.

Läs mer

Uttalanden vid FN-förbundets kongress 2024

02 juni, 2024 / Nyheter

Svenska FN-förbundets kongress 2024 antog uttalanden till stöd för civilsamhället i Georgien samt för FN-förbudet mot kärnvapen.

Läs mer

Varför har du engagerat dig i FN-rörelsen?

24 maj, 2024 / Världshorisont

Nästa vecka är det dags för kongress, en viktig helg för medlemmar i Svenska FN-förbundet. Världshorisont frågade fyra medlemmar om deras engagemang i FN-rörelsen.

Läs mer