fbpx
Att träffa personer med andra åsikter och annan bakgrund än en själv är ett viktigt steg i arbetet mot minskad ojämlikhet, säger Marcus Karlén. Foto: Malva Staaf
12 augusti, 2023 / Världshorisont

Mål 10 och unga: ”Svårt att växa i en värld som krymper”

Mål 10 i Agenda 2030 innehåller bland annat delmålet att alla människor ska inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Men just nu krymper det demokratiska utrymmet i många länder, något som särskilt drabbar unga. 

När Marcus Karlén, vice ordförande i LSU, får frågan om vilka organisationer som han varit engagerad i måste han först fundera. 

– Oj, jag har gjort många olika saker och varit engagerad i flera olika föreningar. Det tycker jag alla ska ha möjlighet att vara. Det är utvecklande att man som ungdom får chansen att verkligen vara aktiv, att bli lyssnad på och få tycka till om saker, säger han. 

Bland annat har han varit ambassadör för de globala målen för Svenska FN-förbundet och har även de senaste åren hållit föreläsningar och lett FN-rollspel på skolor och universitet runt om i Sverige. Utöver sitt FN-engagemang är han sedan drygt ett år vice ordförande för Landsrådet för Sveriges Barn- och Ungdomsorganisationer, LSU, ett arbete som han trivs med och tycker blir allt viktigare. 

Att tala med unga

– Det är väldigt många som gillar att prata om vad ungdomar tycker, men det är inte lika vanligt att man verkligen pratar och diskuterar med unga. Fler måste förespråka att ungdomar verkligen ska vara delaktiga, vara en del av lösningen, säger Marcus Karlén. 

I Sverige är ungdomsrörelsen fortsatt stark. Till exempel arbetar 81 procent av de barn- och ungdomsorganisationer som är kopplade till LSU med någon form av påverkansarbete. Detta innebär dock inte att ungas deltagande kan tas för givet, något som LSU visat i sin undersökning ”Ungdomsrörelsen i siffror” från 2022. I den fick organisationer som är kopplade till LSU svara på om de upplever att det demokratiska utrymmet krymper. 51 procent svarade ja, en fördubbling på enbart tre år. 

Utvecklingen är oroande, menar Marcus Karlén som bedömer att den kan ha med de senaste årens allvarliga världshändelser att göra. Många ungdomar har ett driv att förändra men de måste också lyssnas på, fortsätter han. 

– Det finns alltid en risk att unga inte visas tillräcklig hänsyn. När man talar om ungdomar talar man om framtiden men glömmer att de måste vara med och kunna påverka sin vardag redan idag. De saker som skett under senare år påverkar i allra högsta grad även unga. Många vill vara med och påverka men man kanske inte vet hur, säger han. 

Stark vilja att delta

Samtalet glider över till LSU:s internationella samarbetspartner och hur utvecklingen ser ut internationellt. Ungdomars vilja att delta i och påverka samhället lever och är stark även i länder där åsiktsfrihet och demonstrationsfrihet är långt ifrån självklar, menar Marcus Karlén.  

– Verkligheten är en helt annan i länder som Belarus och Myanmar men föreningarna där gör ett fantastiskt jobb. Det utbyte vi har idag med internationella samarbetspartners ger extremt mycket, inte minst för oss på LSU. Vi arbetar med att försöka skapa plattformar för att öka ungas deltagande i demokratifrågor i hela världen och för att minska ojämlikheten mellan länder, säger han. 

Marcus Karlén lyfter också att ungdomsrörelsen kan bidra med mer än att enbart öka ungas deltagande. Engagemanget formar också människor och uppmuntrar dem att engagera sig och söka sig till platser där de kan träffa personer som annars gått dem förbi. Att träffa såväl likasinnade som personer med andra åsikter och bakgrund är också det ett viktigt steg mot minskad ojämlikhet och uppfyllande av mål 10. Att vara aktiv i civilsamhället betyder mycket på flera plan, fortsätter han. 

– För mig var det en plats utanför skolan där jag byggde självförtroende, pratade med andra och där vi diskuterade och förstod varandra bättre. Jag har träffat folk med annan bakgrund. Sen har jag haft roligt. Ibland uppmärksammar man inte det informella lärandet tillräckligt utan man missar hur viktigt det är, säger Marcus Karlén. 

Eric Cornefjord 
Praktikant på Världshorisont våren 2023

——————

Denna text är hämtad från det senaste numret av Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 2/2023).

Bli medlem eller prenumerera för att få Världshorisont i brevlådan! Tidningen ingår som förmån för FN-förbundets medlemmar. För prenumeration (250 kr per år) kontakta redaktör AnnaLena Karlsson Andrews. 

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer