Svenska FN-förbundet var medarrangör när Frankrikes ambassad inbjöd till diskussion och filmvisning på temat barnsoldater den 12 februari.

Frankrikes ambassad anordnade den 12 februari tillsammans med bland andra Svenska FN-förbundet ett seminarium på ABF-huset i Stockholm. Närvarande under kvällen var Margot Wallström, FN:s tidigare sändebud för sexuellt våld i konflikt, Jean-Pierre Lacroix, Frankrikes ambassadör i Sverige samt Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för Unicef Sverige. Deltog i paneldebatten gjorde också Yasmina Farber, fransk journalist och regissör av dokumentären ”Herrens barn”, och Johnny Vianney Bissakonou, journalist från Centralafrikanska republiken. Moderator för kvällen var Svenska FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin.

Jean-Pierre Lacroix invigde kvällen med att berätta om situationen i Centralafrikanska republiken. Landet genomgår en svår humanitär och politisk kris och är i stort behov av hjälp utifrån. Förutom pågående strider har landet i fyra års tid haft problem med den militanta gruppen Herrens motståndsarmé, LRA. Gruppen leds av Joseph Kony, har sitt ursprung i Uganda och har härjat i Afrika i nästan tre decennier. LRA:s metoder är inhumana med massakrer, bränder och våldtäkter som vanliga inslag. Under räder i byar tillfångatas flickor och pojkar för att sedan användas som sexslavar och barnsoldater.

Yasmina Farbers dokumentär ”Herrens barn” visades och lämnade starka intryck hos publiken. Filmen visar en brutal sanning men ger också hopp om en gemensam internationell strävan för att få slut på krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Filmen följdes upp av ett panelsamtal där man diskuterade det aktuella läget i Centralafrikanska republiken samt EU:s och FN:s roll. Panelen problematiserade hur FN:s mandat försvagas i konflikter inom ett lands gränser, behovet av rehabilitering och vikten av att förstärka lokala resurser för att nå ut till de kidnappade barnen.

Brutaliteten i Centralafrikanska republiken har medfört att det internationella samfundet fått upp ögonen och tagit ställning. Internationella brottsmålsdomstolen har i sju år efterlyst Kony och har lyckats gripa en av Konys närmaste män. Det krävs dock mer av det internationella samfundet för att få ett slut på situationen, påpekade moderatorn Linda Nordin.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Demokratin på tillbakagång i världen 

06 december, 2022 / Världshorisont

På global nivå är de senaste 32 årens demokratiska framsteg utraderade. Den bilden framgår av det svenska institutet V-Dems forskning. En likartad bild ger två andra institutioner som genomför globala demokratimätningar, Freedom House och tidningen The Economist. 

Läs mer

Unesco högrelevant när demokrati och rättigheter hotas 

05 december, 2022 / Världshorisont

Ett FN-organ som har särskild relevans för demokrati och yttrandefrihet är Unesco. Trots ett ovanligt kärvt samarbetsklimat i dessa frågor är det värdefullt att världens stater möts och samtalar, säger Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Läs mer

Rekordstor nödappell från FN – fel tillfälle att minska FN-biståndet

01 december, 2022 / Nyheter

Torsdagens rekordstora humanitära appell från FN för världens mest utsatta understryker behovet av fortsatt starkt svenskt stöd till FN, säger Svenska FN-förbundet. 

Läs mer

Varningslampor blinkar för demokratin i Sverige 

30 november, 2022 / Världshorisont

De mätningar av demokratin som instituten V-Dem, Freedom House och tidningen The Economist genomför visar att Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Det betyder inte att allt är frid och fröjd, konstaterar journalisten Mats Wingborg. 

Läs mer

Tro och tvivel – desinformation och demokratiutveckling i Europa

28 november, 2022 / Världshorisont

I skuggan av Rysslands krig mot Ukraina pågår ett annat ryskt angrepp mot Europa där desinformation används som vapen mot den europeiska demokratin. Världshorisont har intervjuat demokratiexperten Jaba Devdariani om sambanden mellan demokratiutveckling och desinformation. 

Läs mer

Internationella dagen mot våld mot kvinnor: Kvinnors rättigheter på tillbakagång

25 november, 2022 / Nyheter

Flickors och kvinnors rättigheter möter motstånd runt om i världen och utvecklingen i Iran och Afghanistan är alarmerande exempel. FN leder arbetet för global jämställdhet men varje medlemsstat måste tillse att flickors och kvinnors rättigheter respekteras.

Läs mer

Nato och kärnvapen: Risk för svagare svensk röst

25 november, 2022 / Nyheter

Ett svenskt Natomedlemskap skulle kunna bidra till att försvarsalliansen förbättrar sin hållning till nedrustningsfrågor. I praktiken har dock Sverige efter ansökan tonat ned sin nedrustningsvänliga linje, skriver Svenska FN-förbundet i ett remissyttrande.

Läs mer

Svenska FN-förbundet mötte Toily Kurbanov från UN-Volunteers  

22 november, 2022 / Nyheter

En tid som kräver gemensamma krafter och insatser kräver också volontärarbete. Svenska FN-förbundet mötte UN-Volunteers där Toily Kurbanov, chef för FN:s volontärprogram, svarade på några frågor kring vikten av volontärarbete i såväl dagens som framtidens samhälle.

Läs mer

Svag överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte

21 november, 2022 / Nyheter

En positiv nyhet i form av en fond för skador och förluster men i övrigt mestadels besvikelser och otillräckliga åtaganden – så kan klimattoppmötet COP27 i Egypten sammanfattas.

Läs mer