fbpx
13 februari, 2014 /

Internationella dagen mot utnyttjande av barnsoldater

Svenska FN-förbundet var medarrangör när Frankrikes ambassad inbjöd till diskussion och filmvisning på temat barnsoldater den 12 februari.

Frankrikes ambassad anordnade den 12 februari tillsammans med bland andra Svenska FN-förbundet ett seminarium på ABF-huset i Stockholm. Närvarande under kvällen var Margot Wallström, FN:s tidigare sändebud för sexuellt våld i konflikt, Jean-Pierre Lacroix, Frankrikes ambassadör i Sverige samt Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för Unicef Sverige. Deltog i paneldebatten gjorde också Yasmina Farber, fransk journalist och regissör av dokumentären ”Herrens barn”, och Johnny Vianney Bissakonou, journalist från Centralafrikanska republiken. Moderator för kvällen var Svenska FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin.

Jean-Pierre Lacroix invigde kvällen med att berätta om situationen i Centralafrikanska republiken. Landet genomgår en svår humanitär och politisk kris och är i stort behov av hjälp utifrån. Förutom pågående strider har landet i fyra års tid haft problem med den militanta gruppen Herrens motståndsarmé, LRA. Gruppen leds av Joseph Kony, har sitt ursprung i Uganda och har härjat i Afrika i nästan tre decennier. LRA:s metoder är inhumana med massakrer, bränder och våldtäkter som vanliga inslag. Under räder i byar tillfångatas flickor och pojkar för att sedan användas som sexslavar och barnsoldater.

Yasmina Farbers dokumentär ”Herrens barn” visades och lämnade starka intryck hos publiken. Filmen visar en brutal sanning men ger också hopp om en gemensam internationell strävan för att få slut på krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Filmen följdes upp av ett panelsamtal där man diskuterade det aktuella läget i Centralafrikanska republiken samt EU:s och FN:s roll. Panelen problematiserade hur FN:s mandat försvagas i konflikter inom ett lands gränser, behovet av rehabilitering och vikten av att förstärka lokala resurser för att nå ut till de kidnappade barnen.

Brutaliteten i Centralafrikanska republiken har medfört att det internationella samfundet fått upp ögonen och tagit ställning. Internationella brottsmålsdomstolen har i sju år efterlyst Kony och har lyckats gripa en av Konys närmaste män. Det krävs dock mer av det internationella samfundet för att få ett slut på situationen, påpekade moderatorn Linda Nordin.

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer