fbpx
Benin Taleb var en av Svenska FN-förbundets ambassadörer för globala målen under 2021.
16 november, 2021 / Intervjuer med våra ambassadörer

Benin: ”Andra barn inte ska behöva uppleva krig”

Benin Taleb bor i Göteborg och har engagerat sig för fred och säkerhet samt mänskliga rättigheter i Göteborgs FN-förening. Under 2021 har hon varit en av Svenska FN-förbundets ambassadörer för de globala målen.

Var väcktes ditt intresse och engagemang för FN?
– Dels från mina studier då jag läser statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Dels har min barndom stärkt mitt intresse för FN eftersom jag växte upp under Irak-kriget. Jag har alltid haft ett intresse för allt som rör samhället. På grund av kriget var inte min barndom den bästa. Jag kunde inte gå ut och springa på gatan, det fanns risk att bli kidnappad eller hamna i mitten av en konflikt. Att uppleva allt det som ett barn har verkligen fått mig att brinna för att andra barn inte ska leva så. Utöver min barndom handlar det också om kultur. Jag växte upp med idén att du som tjej inte ska spela fotboll eller vara högljudd. När jag kom till Sverige såg jag mitt liv i Irak från ett annat perspektiv. Både skillnaden i kultur och min barndom väckte alltså mitt intresse för FN-frågor. 

Hur blev du först engagerad inom FN-rörelsen?
– Jag har länge haft ett stort intresse för fred och säkerhet. För något år sedan var jag med på en föreläsning kring hur man kan engagera sig i FN-rörelsen och i samband med föreläsningen bestämde jag mig för att börja engagera mig som medlem i grupperna för fred- och säkerhet samt mänskliga rättigheter i Göteborgs FN-förening. Ganska fort valdes jag sedan till ledare inom fred- och säkerhetsgruppen. Vi har sedan dess anordnat workshops, events och filmvisningar kring ämnen så som mänskliga rättigheter, fred & säkerhet samt våld mot kvinnor. 

Hur kom det sig att du ansökte om att bli ungdomsambassadör?
– Jag vill engagera mig mer. Jag tänkte att det är något som ger erfarenhet samtidigt som det verkade roligt. Det kändes kul att bli antagen och jag är väldigt glad att jag valde att ansöka. Jag får prata om saker jag själv är intresserad av samtidigt som jag känner att jag bidrar med något. Ambassadörsrollen skiljer sig från min roll som ledare eftersom att jag som ambassadör inte behöver planera aktiviteterna från start, det har varit kul att kunna välja de uppdrag jag är intresserad av.  

Vilka FN-frågor är viktigast för dig?
– För mig är alla frågor lika viktiga eftersom alla målen i Agenda 2030 kompletterar varandra. Men jag tycker att det är extra viktigt att satsa på fred och säkerhet. Om inte folk hade krigat mot varandra hade problem så som hungersnöd och säkerhet varit mycket enklare att lösa. Man ska känna sig trygg där man bor och framförallt barn måste växa upp i trygghet. Det är en väldigt viktig fråga för mig. När det finns fred så följer medmänskligheten med. 

Vad har du fått göra under din tid som ambassadör?
– Jag har hållit i många föreläsningar och en del workshops. Många av föreläsningarna handlar om vad de globala målen är samt vad varje mål innebär rent konkret. Under vissa föreläsningar har anordnaren specifika önskemål de vill att jag ska prata om, så som jämställdhet och klimatet. Jag har föreläst för olika organisationer, studieförbund och skolor. Nyligen fick jag också hålla min första fysiska föreläsning sedan pandemin på en gymnasieskola i Göteborg. 

Vad har varit roligast?
– Jag hade en föreläsning med en kille som också är ambassadör under en studiedag för studieförbundet SINUS. Det var väldigt kul, en stor del av personalen deltog och de bidrog med många intressanta frågor. Det var kul att lyssna på alla diskussioner kring de olika målen i Agenda 2030. 

Vad driver dig till att fortsätta engagera dig?
– För att vi ska kunna uppnå den framtid vi vill. Jag tror att en viktig del för att uppnå det är information. Det finns många ungdomar som inte riktigt vet vad FN arbetar med. När jag gick i gymnasiet hade jag knappt hört något om FN. Det är många som skulle kunna tänka sig att engagera sig om de bara visste vilka möjligheter som finns.

Bli ambassadör

Ansök om att bli ambassadör för de globala målen

Ansök här >

Senaste nytt

Stort engagemang i Lunds FN-förening 

12 april, 2024 / Nyheter

Det finns ett stort engagemang i Lunds FN-förening som idag har över hundra medlemmar. Emiline Méry är nyvald ordförande i föreningen som jobbar med FN-frågor i fyra utskott.

Läs mer

Fortfarande hinder för hjälp till Gaza

11 april, 2024 / Nyheter

Trots en resolution i säkerhetsrådet nyligen fortsätter Israel att hindra tillträde till Gaza för FN:s humanitära organisationer.

Läs mer

Ny bok om kriget: Ditt val avgör Ukrainas framtid

05 april, 2024 / Nyheter

FN-stadgan och internationell rättsskipning ges en central roll när författaren, debattören och FN-vännen Lars Jederlund skriver om kriget i Ukraina. Hans huvudbudskap: hur du och jag röstar i EU-valet den 9 juni påverkar Ukraina framtid.

Läs mer

Hopp om inkludering för barn med funktionsnedsättning 

05 april, 2024 / Världshorisont

I Tanzania är funktionshinder ofta förknippat med stora svårigheter och stigma från omgivningen. Den svenska biståndsorganisationen och en av Svenska FN-förbundets riksorganisationer MyRight samarbetar med organisationer i landet för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i sina samhällen.

Läs mer

Obetald FN-praktik skapar exkludering 

28 mars, 2024 / Världshorisont

Unga med sämre ekonomiska förutsättningar missgynnas när praktikplatser inom FN tillsätts, ett faktum som kritiseras från många håll.

Läs mer

Bör Sverige införa jämlikhetsdata? 

21 mars, 2024 / Världshorisont

I dag saknas data över diskriminering och ojämlikheter mellan grupper i Sverige, något som kritiserats upprepade gånger av både FN och EU. Trots det har den svenska regeringen valt att avstå från att använda så kallad jämlikhetsdata. 

Läs mer

Europeiska unionen bidrar till FN-reformering

15 mars, 2024 / Nyheter

FN:s framtidsmöte i september är ett avgörande ögonblick för det internationella samarbetet, säger Olof Skoog, EU:s tidigare ambassadör till FN, i en intervju med FN-förbunden i Sverige och Finland.

Läs mer

Kvinnodagen 2024: Ta kampen för världens flickor och kvinnor!

07 mars, 2024 / Nyheter

Att stoppa barnäktenskap är en av flera nödvändiga åtgärder för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, skriver förbundsordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Fortsatt tillbakagång för flickors och kvinnors rättigheter

06 mars, 2024 / Nyheter

Snart är det dags för FN:s årliga kvinnokommission i New York där olika aspekter på jämställdhet diskuteras. Ulrika Grandin, verksamhetschef på UN Women Sverige jobbar dagligen med flickors och kvinnors rättigheter, som under flera år varit på tillbakagång. 

Läs mer