fbpx
19 januari, 2018 / Blogg

Var med oss i Women’s march i Stockholm den 21 januari!

På söndag deltar jag tillsammans med kollegor på kansliet och Stockholms FN-förening i manifestationen Women’s march i Stockholm.

Det sker på årsdagen av förra årets manifestation med över 5 miljoner människor världen över. Det blev den största demonstrationen i USA:s historia och en av världens största manifestationer någonsin. I Stockholm tågade 4 000 från Norrmalmstorg till den amerikanska ambassaden i solidaritet med våra medsystrar.

Women’s March uppstod som en reaktion mot rådande maktstrukturer och retoriken i den amerikanska valrörelsen och frustrationen över bristande jämställdhet både lokalt och globalt. Frågan är mer aktuell än någonsin efter den nya folkrörelsen metoo.

Flickors och kvinnors rättigheter går som en röd tråd genom FN-förbundets verksamhet. Vi arbetar mot våld och sexuella övergrepp i konflikt, för mål 5 i Agenda 2030 som handlar om jämställdhet och mot skadliga traditioner som barnäktenskap och könsstympning som förstör framtiden för miljoner flickor och kvinnor. I Sverige arbetar vi tillsammans med flera tjej- och kvinnojourer för ett totalförbud mot barnäktenskap. Vi försöker också ge en röst åt kvinnor i Sverige som drabbas av hedersrelaterat våld. Även deras historier måste berättas.

En lång rad FN-dokument understryker att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter. Det kommer jag att säga när jag talar på söndag.

Vi går med i Women’s march för att FN och dess medlemsländer, inklusive Sverige, måste bli mer jämställda platser. Var med du också! Här kan du anmäla dig till arrangemanget. Sprid gärna initiativet till andra delar av Sverige också!

Petra Hallebrant
Generalsekreterare

Bli medlem

Bli medlem och engagera dig för en bättre värld.

Bli medlem >

Senaste nytt

Happy, 20 år: Min dröm är att bli en ledare och skapa förändring

30 mars, 2023 / Världshorisont

Utmaningarna för flickor och kvinnor i Tanzania är många. Landets FN-förbund jobbar bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och egenmakt.

Läs mer

Så arbetar FN i Ukraina

27 mars, 2023 / Nyheter

Världens länder samlas i FN för att kräva att Ryssland avslutar sin olagliga invasion i Ukraina. Vi redogör för FN:s arbete för människorna i det krigsdrabbade landet. 

Läs mer

Civilsamhället viktig röst i FN:s rättighetsarbete

21 mars, 2023 / Nyheter

Frivilligorganisationer har en central roll när FN granskar medlemsländernas efterlevnad av de mänskliga rättigheterna – men många organisationer lever själva under hot. Nästa år förhörs Sverige i FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Läs mer

Analys: Global kamp för mänskliga rättigheter – vad kan FN göra?

17 mars, 2023 / Världshorisont

Attackerna mot flickors och kvinnors rättigheter i Iran och Afghanistan sätter ljuset på FN:s möjligheter att agera. FN leder det globala arbetet för jämställdhet – men medlemsländernas agerande avgör om kampen ska bli framgångsrik, konstaterar Pekka Johansson, avdelningschef på Svenska FN-förbundet.

Läs mer

FN behövs för att säkerställa kvinnors och flickors rättigheter

08 mars, 2023 / Nyheter

Den 8 mars firar Svenska FN-förbundet internationella kvinnodagen, en dag som har uppmärksammats internationellt sedan tidigt 1900-tal. Trots stora framsteg för kvinnors rättigheter är ojämställdhet mellan könen vår tids största utmaning.

Läs mer

Auktoritära krafter hotar flickor och kvinnors rättigheter

07 mars, 2023 / Världshorisont

Flickor och kvinnor i låg- och medelinkomstländer möter stora utmaningar och i kriser och konflikter är de särskilt utsatta. Trots det finns det anledning att vara positiv inför framtiden, menar

Läs mer

Kvinnodagen 2023: Pandemi och konflikt bakom sämre kvinnohälsa

06 mars, 2023 / Nyheter

En nyutkommen FN-rapport handlar om hur pandemin och konflikter påverkar kvinnors hälsa. FN-medlemmarna måste verka för att stödet till världens kvinnor och flickor stärks, skriver FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson och företrädare för FN-rörelsen i hela landet inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

Läs mer

Kraftigt ökade utmaningar på jämställdhetsområdet när CSW åter hålls i FN:s högkvarter

06 mars, 2023 / Nyheter

Idag måndag den 6 mars börjar CSW67, the Commission on the Status of Women, i FN:s högkvarter i New York. Näst efter generalförsamlingens öppnande är detta det största forumet som

Läs mer

Internationell överenskommelse om haven i hamn

06 mars, 2023 / Nyheter

På lördagskvällen 5 mars 2023 lyckades enighet nås inom FN om en avtalstext som bland annat ska skydda 30 procent av världshaven. Ytterligare ett historiskt arbete har genomförts inom ramen

Läs mer