Ystad-Österlens FN-förening

Styrelsen 2021

Ordförande

Marie-Louise Wentzel

Ledamöter:

Klas Edlund, Kerstin Vikner Elisabeth Cristianson, Karin Olsson Lindström, Samer al Kabalan, Ann Sörby

Revisor: Christer Sterning,