Ystad-Österlens FN-förening

Internationell Afton ”Fokus Afrika”

För tredje gången denna höst, var det åter dags för internationell afton med Ystad/Österlens FN-förening, denna gång med tema ”Fokus Afrika”. Platsen var Forum Ystad, dit vuxenutbildning och invandrarundervisning är förlagd och som är en viktig samarbetspartner för vår FN-förening. Även Världsbutiken och Rättvis Handel deltog med sina produkter från Afrika.

Ca 40 personer förflyttades sig denna kväll från den skånska vinterkylan till betydligt sydligare breddgrader med resa genom Sydafrika och Namibia, som Margaretha och Bengt Gundel berättade och

Foto: Ali Semesim

Foto: Ali Semesim

visade film och bildspel om.

Paret Gundel, som sedan tidigare är engagerade i ABF Skåne och Södra Afrikaföreningen SAFRAN, berättade om en rad olika projekt som man stödjer härigenom tillsammans med även Afrikagrupperna och SIDA.

Pengar insamlades också till den fattiga skolan Lutholi JSS i Transkei, ett område i Östra Kap, Sydafrika, med nästan uteslutande svart befolkning, ca 70% arbets-löshet och 30 % HIV/Aidsdrabbade.

Både Namibia och Sydafrika går till val nästa år. Namibia med 18 år av självständighet bakom sig, något som årets fredspristagare Martthi Ahtisaari aktivt bidrog till som FN:s speciella sändebud och numera hedersmedborgare i Namibia. Sydafrika med regeringspartiet ANC sedan 1994, som nu splittrats. Det finns anledning att känna viss oro inför Sydafrikas framtid med Jacob Zuma som hittills ende presidentkandidat. I båda länder finns fortfarande mentala såväl som ekonomiska barriärer som ett arv

Foto: Ali Semesim

Foto: Ali Semesim

från apartheidtiden. Även katastrofsituationen i Zimbabwe togs upp med miljontals svältande och nu även koleraepidemi. Finns det inte anledning för FN och EU att omedelbart ingripa?

Ändå är det bestående intrycket den glädje som våra afrikanska vänner förmår ta tillvara och dela med sig av i en för övrigt utsatt tillvaro. Afrika är inte bara ”eländesbeskrivningar” som Jimmy Touré påpekade, när han tillsammans med Mande Kalu från Västafrika avslutade kvällen med sång, dans och medryckande afrikanska rytmer som ledsagade oss ut i decemberkvällen, nästan lika svart som den afrikanska natten, som nästan lika snabbt övergår i en bländande soluppgång och ger oss en ny dag både här och i Afrika.