fbpx

Svenskar inom FN – intervju med Sauda Luzze

Sauda Luzze arbetar sedan 2017 på FN:s utvecklingsprogram UNDP i Zimbabwe. Hon har tidigare gjort praktik på Svenska FN-förbundet och Tanzanias FN-förbund. 2018 blev hon tilldelad Stora kommunikatörspriset i kategorin årets unga talang.

Hur började ditt intresse för globala frågor och FN?Sauda Luzze, UNDP. Foto: Sara Rad

Jag förstod i tidig ålder att alla människor inte föds med samma möjligheter och rättigheter. Jag har alltid vetat att jag på något sätt velat göra skillnad i människors liv och även stödja fred och utveckling genom att jobba med globala utvecklingsfrågor.

Hur fick du din nuvarande tjänst på FN?

Francis av Assisi ska ha sagt: “Börja gör det som är nödvändigt, sedan det som är möjligt och plötsligt kommer du utföra det omöjliga.” Det definierar min resa till min nuvarande tjänst på UNDP väl. Att jobba på FN var som en avlägsen dröm. För några år sedan volontärarbetade jag i Uganda, Tanzania och Nicaragua. Dessutom var jag aktiv i olika typer av ungdomsförbund och fick möjligheten att börja jobba med miljöfrågor lokalt i Botkyrka. När jag studerade nationalekonomi på universitetet övertalade min mentor mig att söka praktik på Svenska FN-förbundet. Jag gjorde sedan internationell praktik på FN-förbundet i Tanzania och det bekräftade min passion för utvecklingsarbete. Från och med då visste jag att jag ville jobba med liknande frågor och sökte sedan vidare till tjänsten i Zimbabwe ett halvår senare.

Vad arbetar du med på UNDP?

Jag arbetar med miljöfrågor och är just nu projektansvarig för att tillhandahålla tekniskt stöd till genomförandet av Zimbabwes nationella klimatplan, NDC. Det innebär att jag jobbar nära Zimbabwes regering och andra experter för att skapa kapacitet för att bygga ett fungerande, effektivt och hållbart inhemskt system för att minska klimatpåverkande utsläpp. Förutom det jobbar jag också med ”Youthconnect” som är en plattform för att stärka unga afrikanska människor och koppla dem till arbetsmöjligheter inom den offentliga och privata sektorn. Ett annat projekt jag jobbar med är att utveckla ett avfallshanteringscenter tillsammans med University of Zimbabwe och var bland annat en av arrangörerna för Zimbabwes nationella uppstädnings-kampanj begärd av Zimbabwes president som deltog under lanseringen i december 2018. Tillsammans med Zimbabwes regering anordnar vi städevent den första fredagen i månaden, runt om i hela landet under temat: ”Zero tolerance to litter, My Environment, My Pride”. Detta för att skapa en ren, säker och hälsosam miljö.

Vad är bäst med att jobba inom FN?

De projekt jag jobbar med är nog det bästa med mitt jobb. Men också att få insikt i och ta del av mina kollegors insatser inom till exempel fredsbyggande, jämställdhet, fattigdomsminskning och andra spännande områden. Samtidigt har jag mycket ansvar på jobbet och det har gjort det möjligt för mig att utvecklas professionellt väldigt snabbt! Jag har också skapat vänner för livet från Zimbabwe och andra platser i världen. Jag har även haft möjlighet att resa och besöka fantastiska afrikanska länder där jag har träffat inspirerande människor inom och utanför FN. Jag har lyckats att lära mig Shona som de talar här i Zimbabwe.

Vad har du för tips för den som vill jobba inom FN?

Alla har sin egen resa in till FN och det går inte att säga hur den ska se ut. Om någon för fem år sen hade sagt att jag idag skulle befinna mig på UNDP i Zimbabwe hade jag varit övertygad om att personen ljög. Mitt tips är hitta ett område som man är intresserad av och nischa sig där. Det finns 17 globala hållbarhetsmål, och oftast är den utbildning man väljer kopplat till ett eller flera av de målen. Min bakgrund inom miljöekonomi kan till exempel kopplas till mål 13, bekämpning av klimatförändringar, eller mål 12, konsumtion och produktion.

[Intervjun gjord 2019]