fbpx

FN-dokument

Varje dag dokumenteras en enorm mängd handlingar inom FN. Till all lycka finns det specifika regler för hur dokumentationen går till, och genom att följa dessa hittar man rätt bland alla handlingar.

Dokument som författats av FN:s huvudorgan (exempelvis resolutioner) hittas ofta snabbare om man söker på respektive organs egen hemsida än i det officiella dokumentarkivet. Förutom dessa får man även tag på diskussionsprotokoll, röstningsresultat och handlingar som berör de centrala politiska beslut och deklarationer som fattats under åren.

 

Var hittar jag dokumenten?

Här har vi listat de viktigaste informationskällorna. De hör alla till FN och är i regel på engelska. Bli inte skrämd av det stora antalet källor. Information inom FN-organisationen dokumenteras nämligen av en rad olika aktörer som delvis överlappar varandra.

Forskningshandbok för FN-dokumentation (United Nations Documentation: Research Guide)

Forskningshandboken för FN-dokumentation ger en överblick av de olika typer av dokument som FN publicerar (rapporter, resolutioner, mötesprotokoll, avgiftsbelagda dokument och pressmeddelanden) och råd för hur man handskas med dem. Handboken förklarar även viktiga förkortningar som används i sammanhanget.

FN:s officiella dokumentsystem ODS (The Official Document System of the United Nations)

ODS som verkat sedan 1992 erbjuder information under de två rubrikerna: FN-dokument och deklarationer. Alla dokument är tillgängliga på FN:s sex officiella språk (arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska). Under rubriken FN-dokument finns alla officiellt dokument som publicerats officiellt. Under rubriken deklarationer finns alla FN-deklarationer från 1946 och framåt i den form de kungjorts av FN:s huvudorgan (generalförsamlingen, säkerhetsrådet, FN:s ekonomiska och sociala råd, förvaltarskapsrådet). I dokumentsystemet finns inte avgiftsbelagda publikationer, fördrag, pressmeddelanden eller inofficiella dokument. Systemet uppdateras och kompletteras regelbundet. Den engelska versionen har en spalt i den nedre kanten där de vanligaste frågorna besvaras.

FN:s fördragssamling (United Nations Treaty Collection)

FN:s fördragssamling är en omfattande samling av olika databaser, information om uppdateringar som berör fördrag, information om utbildning om de olika fördragen eller deras tillämpning samt fotografier tagna vid de tillfällen då fördragen blev undertecknade. Portalen kan med sitt föråldrade utseende verka rörig, men informationen finns där för den som har lite tålamod. Overview som finns vid nedre kanten av sidan ger en bra överblick av samlingens olika databaser och innehåller även en FAQ-spalt (vanligaste frågorna). Access to databases öppnar dörrarna till en rad olika databaser. Fördragssamlingen finns tillgänglig på engelska och franska.

FN-statistik

FN:s statistikkontor UNSD, som är en del av avdelningen för ekonomiska och sociala ärenden, har öppnat en webbplats som gör det enkelt att söka i alla FN:s statistikdatabaser. Det är gratis att använda databasen som ständigt utökas och redan innehåller över 55 miljoner registreringar.

FN:s officiella tidning

FN:s officiella tidning samlar aktuell information om olika FN-möten, ärenden samt alla möjliga tänkbara relevanta dokument. Tidningen innehåller även ett sammandrag av den föregående dagens sammankomster och möten. Den lämpar sig bäst för de läsare som redan känner till FN som organisation och grunderna för hur dokumentationen fungerar. Tidningen utkommer dagligen på engelska och franska. Under perioden september till december (generalförsamlingens ordinarie verksamhetsperiod) utkommer tidningen ut på FN:s alla sex officiella språk. Tidningen hittas via FN:s officiella dokumentsystem (ODS). Länken går automatiskt till det senaste numret på engelska.

FN:s fotografitjänst

Förutom en rad ansenliga dokumentdatabaser erbjuder även FN en fotografitjänst som omfattar ungefär 800 000 fotografier ändå från 1940-talet till dags datum. Syftet är att förse media, myndigheter, medborgarsamhället samt forskare med bilder. Vid behov är det även möjligt att få högupplösta versioner av fotografierna. Det går att bläddra bland bilderna med hjälp av sökord och en del av dem är tematiskt indelade. Det finns bra anvisningar på sidan.

Dag Hammarskjöldbiblioteket

Dag Hammarskjöldbiblioteket liggger i Uppsala och är ett nationellt depåbibliotek för Förenta Nationerna. Där finns idag den största samlingen med FN-dokument i Norden.

Dag Hammarskjöld-library

Dag Hammarskjöld-library grundades 1961 och ligger precis bredvid FN:s huvudkvarter i New York. Bibliotekets främsta uppgift är stöda medlemsländernas delegater, sekreterare samt andra som officiellt arbetar för FN i deras arbete.

Förutom traditionella bibliotekstjänster upprätthåller biblioteket även olika arkiv. På bibliotekets hemsida kan man hitta en mängd information, exempelvis FN-publikationer indelade tematiskt eller enligt användarens egna önskemål. Varför inte leta fram milstolparna i FN:s historia eller samtliga festtal som hållits av medlemsländer i samband med viktiga FN-dagar?

DagDok

DagDok är Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen och en hjälpreda för dig, som söker FN-dokument och rapporter.

UN Global Pulse

Tjänsten uppdaterar information om nypublicerade dokument till sitt nätverk. Tjänsten publicerar i genomsnitt 40 uppdateringar per månad. Det går även att ämnesvis bläddra bland uppdateringarna. Tjänsten kan beställas som RSS-flöde.

UNRIC, FN:s regionala informationskontor för Västeuropa

UNRIC publicerar såväl nyheter som grundläggande information om FN på en mängd olika språk. UNRIC förvaltar även ett förträffligt bibliotek, UNRIC Library. Biblioteket publicerar månatligen ett enastående nyhetsbrev och samlar ämnesvis ihop bakgrundsmaterial som i regel finns tillgängligt på engelska och franska. Varje månad ger UNRIC även ut nättidningen UNRIC Magazine.

Genast efter att FN grundades beslutade generalförsamlingen att Department of Public Information (avdelningen för offentlig information, s.k. DPI-avdelning) skulle grundas som en underavdelning till sekretariatet. Avdelningens uppgift var att förmedla information om FN:s verksamhet. För att ytterligare stöda sekretariatet grundades regionala informationsbyråer runt om i världen. I Europa ersattes 2004 nio lokalavdelningar (Aten, Bonn, Bryssel, Köpenhamn, Lissabon, London, Madrid, Paris och Rom) av UNRIC (United Nations Regional Information Centre) i Bryssel.


Ett stort tack till Finlands FN-förbund som låtit oss låna denna text.