fbpx

Svenskar inom FN – intervju med Karin Friedrich

Karin Friedrich visste tidigt att hon ville jobba för FN och har arbetat målinriktat för att komma dit. Hon har två master-examina och har volontärjobbat på olika platser i världen. Idag jobbar Karin med mänskliga rättigheter på MR-kontoret i Genève, OHCHR.

Hur började ditt intresse för globala frågor och FN?Karin Friedrich. Foto: AP

Mitt intresse för globala frågor började tidigt, redan som ung flicka berättade jag för mina föräldrar att jag ville arbeta för Förenta Nationerna. Under min studietid var jag ordförande för en lokal FN-förening samt under en period för Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitet. Jag har alltid engagerat mig för människors lika värde, särskilt för utsatta grupper i samhället, samt i arbete för en hållbar utveckling både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Jag har också varit driven av idén att alla människor har rätt att delta i fysisk aktivitet. Detta har lett till att jag deltog som volontär i olika sportevenemang som till exempel Paralympiska vinterspelen i Whistler, Kanada, 2010 samt Paralympiska Världscupen 2009 och 2011 i Sollefteå.

Vad har du för utbildning?

Jag började med en kandidatexamen inom Internationell kris- och konflikthantering vid Umeå Universitet och studerade ett år vid Western Washington University i USA där jag fokuserade på juridik och utvecklingsstudier. På masternivå fortsatte jag inom området freds- och konfliktstudier vid European Peace University i Österrike. Jag ville skaffa mig mer kunskap inom juridik och fortsatte därför med en Master of Laws inom internationell straffrätt vid universitetet i Turin. Utbildningen ges i samarbete med United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, UNICRI. Under studietiden praktiserade jag i perioder hos Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF, vid kontoren i New York, Stockholm och Genève. WILPF är en organisation som arbetar aktivt med att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande arbete samt inom fredsprocesser.

Hur tog du dig från utbildning till jobb inom FN?

Efter mina studier reste jag i Nord- och Sydamerika samt började söka jobb inom FN-systemet. Jag skrev ihop mitt personliga brev, uppdaterade mitt CV och började aktivt söka inom FN-systemets olika rekryteringssidor. En dag när jag vandrade i Yosemite nationalpark i Kalifornien fick jag ett telefonsamtal och blev erbjuden en tjänst med United Nations Volunteers, UNV, som specialassistent till chefen för ett projekt avseende Syrien för FN:s utvecklingsprogram, UNDP, i Jordanien. Jag fick även möjlighet att arbeta i Irak och under min tid där arbetade jag främst inom ett projekt som kallades ”Funding Facility for Immediate Stabilization” (FFIS). Det syftade till att återuppbygga de områden som fritagits från Islamiska Staten, att underlätta återvändandet av fördrivna irakier samt att förebygga att nya konflikter uppstod. Nu är jag sedan två och ett halvt år på FN:s Högkommissaries kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) i Genève.

Vad jobbar du med på kontoret för mänskliga rättigheter?

OHCHR ansvarar för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna som stipuleras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Jag arbetar inom den enhet som arbetar med FN:s mekanismer och de kommittéer som övervakar de mänskliga rättigheterna, till exempel för funktionsnedsatta (CRPD-kommittén) och för barn (CRC-kommittén). En stor del av mitt arbete handlar om att stödja stater genom kapacitetsutveckling för att förbättra deras rapportering till de olika kommittéerna. I mitt arbete får jag möjlighet att resa en del och jag har organiserat utbildningar för stater som rapporterar till FN:s mekanismer både i Mocambique och Belize.

Vad är det bästa med att jobba inom FN?

Det bästa med mitt jobb är att jag får arbeta med frågor som engagerar mig i en internationell miljö med människor från hela världen. Vi har alla olika bakgrund men är drivna av samma passion för att främja och skydda människors rättigheter. I vårt arbete ser vi dagligen orättvisor, diskriminering och lidande och det är viktigt att hitta ett sätt att omvandla känslan av att något är orätt till att skapa en positiv förändring. Tillsammans kan vi driva förändringar. Ibland skapas förändring på policynivå, till exempel när en stat accepterar att ändra en diskriminerande lag. I andra fall sker påverkan på individuell nivå och skyddet för en person förbättras.

Vad har du tips för någon som vill jobba inom FN?

Rekryteringsprocessen kan ibland ta lång tid men ge inte upp hoppet! Skriv ihop ditt motivationsbrev och CV och fokusera på vad du kan erbjuda organisationen. Försök om möjligt att få en praktikplats i fält, då detta kommer öka dina chanser. Se om du kan hitta en mentor som arbetar inom till exempel Sida, UD, EU eller FN som kan läsa igenom dina ansökningar. Det finns olika vägar till FN, du kan arbeta med civilsamhällsorganisationer för att öka din erfarenhet eller inom privata sektorn och sedan söka till FN. Det finns ett behov att bredda de profiler som FN anställer. Ansök till olika positioner som erbjuds av FN, detta inkluderar United Nations Volunteers, UNV, Young Professionals Programme, YPP, och Junior Professional Officer Programme, JPO. Investera i språk- och datakunskap. Ge inte upp och fokusera på målet – du kommer nå det!

[Intervjun gjord 2019]