fbpx

FN:s högkvarter

FN-skrapan

UN Photo/Milton Grant

Generalförsamlingen beslutade på sitt första möte i London 1946 att FN:s högkvarter skulle ligga i USA, men New York var inte förstahandsvalet för den kommitté som utsetts till att välja en plats. Man funderade istället på städer som Philadelphia, Boston och San Francisco och när New York till sist valdes var det ett par ställen norr om staden som kommittén tänkte på i första hand. Det som fick kommittén att bestämma sig för den nuvarande platsen var en gåva i sista minuten på 8,5 miljoner dollar från John D. Rockefeller, Jr. för inköp av tomten vid First Avenue. Senare utvidgades området genom gåvor från staden New York.

Platsen som valdes för FN:s högkvarter var ett nedgånget område med slakthus, småindustrier och en verkstad för järnvägsvagnar. Lastbilar dundrade förbi på First Avenue på den ena sidan och personbilar på den andra utmed East River Drive, senare omdöpt till FDR Drive efter Franklin D. Roosevelt. Sedan FN-sekretariatets byggnad restes har områdets utseende totalt förändrats.

Från början ville arkitekterna bygga ett hus med 45 våningar till en kostnad av 85 miljoner dollar. Efter ingripande av generalsekreterare Trygve Lie skars kostnaderna ned med 20 miljoner dollar och husets höjd sänktes till 39 våningar. USA:s regering gav ett räntefritt lån på 65 miljoner dollar till byggnadskostnaderna. Den sista avbetalningen på detta lån gjordes 1982.

Den 24 oktober 1949 lade generalsekreterare Trygve Lie grundstenen till högkvartersbyggnaden. Nitton månader senare, den 21 augusti 1951, började sekretariatets anställda flytta in i sina nya kontorslokaler.

Internationell zon

Högkvarterets tomt och byggnader är en internationell zon. Det innebär att FN har sin egen flagga och sin egen säkerhetsstyrka som bevakar området.

Organisationen har också ett eget postkontor med egna frimärken. Dessa kan endast användas från FN.s högkvarter, eller från FN-kontor i Wien eller Genève.