Torsby FN-förening

Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till vår styrelse.

Ordförande
Ann-Mari Lannge
Telefon: 070-666 29 84
E-post: annmari.lannge@gmail.com
Adress: Utterbyn 56, 685 92 Torsby

Kassör
Per Täppers
Telefon: 070-521 05 50
E-post: pertappers@gmail.com

Sekreterare
Gertrud Rydén
Telefon: 070-511 84 73
E-post: ryden.gertrud@gmail.com

Ledamöter
Birgitta Hamberg-Sem
Telefon: 079-313 26 04
E-post: birgitta.hamberg-sem@telia.com

Ing-Marie Junler
Telefon: 070-364 04 26
E-post: imj@vildmark.se

Suppleant
Eva Lindahl
Telefon: 0705-34 12 72
E-post: eva_lindahl@live.se

Ann Svenson
Telefon: 0705-51 28 89
E-post: annmariasvenson@gmail.com

Revisorer
Magnus Larsson
Telefon: 070-662 46 63
E-post: mitril@telia.com

Johan Persson
Telefon: 070-249 22 89
E-post: johan@tepro.nu