Torsby FN-förening

Styrelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till vår styrelse.

Ordförande
Gertrud Rydén
Telefon: 070-511 84 73
E-post: ryden.gertrud@gmail.com
Adress: Åsens väg 3, 685 33 Torsby

Kassör
Per Täppers
Telefon: 070-521 05 50
E-post: pertappers@gmail.com

Sekreterare
Ann-Mari Lannge
Telefon: 070-666 29 84
E-post: ann-mari.lannge@edu.torsby.se

Ledamöter
Linnea Berntsson
Telefon: 076-107 80 88
E-post: neas.b@hotmail.se

Birgitta Hamberg-Sem
Telefon: 079-313 26 04
E-post: birgitta.hamberg-sem@telia.com

Suppleant
Ing-Marie Junler
Telefon: 070-364 04 26
E-post: imj@vildmark.se

Revisorer
Monica Lindh
Telefon: 073-051 07 85
E-post: monica.lindh48@gmail.com

Åke Gustavsson
Telefon: 070-584 62 70
E-post: ake.gustavsson@torsby.se

Revisorssuppleant
Magnus Larsson
Telefon: 070-662 46 63