Välkommen till Strängnäs FN-förening!

Mariefredselever överlämnade tavla till FN-förbundets generalsekreterare

En millenniemålstavla har överlämnats till Linda Nordin Thorslund som en uppmuntran och tack för hennes och hela FN:s arbete med frågor som berör hela världen.

Strängnäs FN förening har i flera år i rad arbetat med bla Millenniemålen. Mariefredsskolan är en en av skolorna som aktivt har deltagit i arbetet. Lukas, Markus, Olle och Fredrik har skrivit om var sitt Millenniemål som i deras mening var den viktigaste. De beslutade gemensamt att Fredrik dessutom skulle måla en tavla med anknytning till Millenniemålen.

Den har överlämnats till Linda Nordin Thorslund som en uppmuntran och tack för hennes och hela FN:s arbete med frågor som berör hela världen.

mariefred-tavla