• Aktiviteter
  • Uncategorized

Medmänsklighet – Musikgala till stöd för människor på flykt oktober 10, 2015

42 003 kr samlades in till FN:s flyktingorgan UNHCR! På initiativ av frivilliga krafter arrangerade STO FN-förening och Svenska kyrkan i Stenungsund en Musikgala till