Sotenäs FN-förening

Välkommen till Sotenäs FN-förening!

Sotenäs FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Föreningen vill i förbundets anda verka för:sfn_fo%cc%88rening_sotena%cc%88s

  • att motarbeta våld, orättvisor och antidemokratiska krafter i vårt samhälle
  • att öka vår medkänsla för lidande människor
  • att föra en kamp mot våldet i alla dess former och sålunda främja freden på jorden
  • att uppnå FN:s millenniemål

I detta arbete vill vi alltid ha FN: s kamp för mänskliga rättigheter som ledstjärna.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening!