Sollentuna FN-förening

Välkommen till Sollentuna Väsby FN-förening!

Sollentuna Väsby FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening!

KONTAKT:

Ordförande
Bernt Josephson
Telefon: 070-663 61 51
E-post: info@bjforlag.se

Vice ordförande
Per Jonasson
E-post: perj7405@hotmail.com

Kassör
Velinka Holmqvist
E-post: velinka.holmqvist@gmail.com

Medlemsansvarig
Tanja Bojovic
E-post: tanja.bojovic@sollentuna.se

Agenda 2030- och kommunikation
Bernt Josephson
E-post: info@bjforlag.se

Ungdomsansvarig
Ketija Danovska
E-post: ketija.danovska@inbox.lv

Ledamöter i Agenda-2030 gruppen: Bernt Josephson, Katarina Neider, Per Jonasson och Åsa Lind

Aktiviteter: Vi ger ut nyhetsbrevet FN-nytt. Vi arrangerar föredrag och seminarier. Vi ordnar insamlingar. Självklart firar vi FN dagen den 24 oktober. Då delar vi också ut vårt Sollentuna Väsby FN Agenda 2030 pris.

Missa inte det senaste från Sollentuna Väsby FN-förening. Följ oss på sociala medier!

Facebook: Sollentuna Väsby FN-förening

Instagram: sollentuna_vasby_fnforening