Sollentuna FN-förening

Välkommen till Sollentuna Väsby FN-förening!

Sollentuna Väsby FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig!

Välkommen som medlem i vår förening!

KONTAKT:

Ordförande
Carina Bindzau
Telefon: 070-760 35 17
E-post: carina@bindzau.net

Vice ordförande
Per Jonasson
E-post: perj7405@hotmail.com

Kassör
Haliz Nackshbandi
E-post: haliz@adveniogruppen.se

Sekreterare
Katarina Nedier
E-post: katarina.neider@live.se

Medlemsansvarig
Tanja Bojovic
E-post: tanja.bojovic@sollentuna.se

Agenda 2030- och kommunikation
Bernt Josephson
E-post: info@bjforlag.se

Ungdomsansvarig
Ketija Danovska
E-post: ketija.danovska@inbox.lv

Ledamöter i Agenda-2030 gruppen: Bernt Josephson, Katarina Neider, Per Jonasson och Åsa Lind

Övriga Ledamöter: Ransford Carboo (Randy) och Velinka Holmqvist

Aktiviteter: Vi ger ut FN-nytt 4 ggr per år. Vi arrangerar föredrag på Internationella kvinnodagen och Internationella barndagen och uppmärksammar Förintelsens minnesdag. Vi deltar och lämnar ut information på Nationaldagen och på Edsbacka marknad. Självklart firar vi FN-dagen.

Vi ska lämna ut Agenda 2030 pris för att uppmuntra insatser på Agenda 2030-området.

Vi har startat en egen insamling för Flicka-projektet. Läs mer och skänk din gåva här!

Missa inte det senaste från Sollentuna Väsby FN-förening. Följ oss på sociala medier!

Facebook: Sollentuna Väsby FN-förening

Instagram: sollentuna_vasby_fnforening