Örnsköldsviks FN-förening

Stellan om internationell solidaritet

FN-föreningens ordförande Stellan Bäcklund, Bjästa var inbjuden gästtalare av Alzheimerföreningen/SENSUS på ”Träffpunkten (Kom In)” och berättade om sina långa erfarenheter av Internationell Solidaritet med tonvikt på Afrika. Han hälsades välkommen av Anna Berggren, Domsjö, ordförande i Alzheimerföreningen. Stellan Bäcklund lade tonvikten på sitt anförande på landet Botswana i Södra Afrika, men inledningsvis delgav han åhörarna vunna erfarenheter av FN-föreningens egna biståndsprojekt i grannlandet Zimbabwe. Detta då i samarbete allt sedan 1994 med olika skolor inom kommunen, ett samarbete som fortsätter än idag 25 år senare.

Stellan har varit med i FN-föreningens styrelse allt sedan starten 1976 och själv bott i både Botswana och Zimbabwe tillsammans med sin fru Margareta. Den lokala förankringen har varit en av grundpelarna till att föreningen kunnat driva sina projekt på ett mycket framgångsrikt sätt. Han berörde även ”AGENDA 2030” som är en uppmaning från FN att förändra världen, med sina 17 mål och 169 delmål är just ”AGENDA 2030” den mest ambitiösa agendan för en ”Hållbar Utveckling” som antagits av världens länder. Fattigdom och hunger ska utrotas, dessutom ska planetens ekosystem och klimat räddas, ojämlikheten och orättvisorna ska dessutom minskas. Fram till 2030.

Agendan som antogs av FN:s toppmöte 2015 betonar även hur viktigt det är med utbildning för en global utveckling. Skolornas engagemang är också oerhört viktigt och här har lärarna en mycket betydelsefull roll, betonade Stellan Bäcklund. När hungern står för dörren ligger frågan om demokrati och rättvisa faktiskt lång borta, människorna måste hitta att på sikt kunna förbättra sina livsvillkor för sig själva och sina familjer. En gigantisk uppgift fram till 2030.

Botswana har idag drygt 2 miljoner invånare och blev självständigt 1966 och landet har under många år haft en betydande ekonomisk tillväxt inte minst på grund av diamantutvinningen. Turismen betyder även mycket och djurlivet i de norra delarna av landet är oerhört rikt. Landet är glest befolkat (stort som Frankrike) och Kalahariöknen brer ut sig mot grannlandet Namibia i öster. Botswana är hårt drabbat av Aids-epidemin med mycket stora sociala följder, den förväntade livslängden har därför minskat betydligt. Under senare år har landet fått internationell kritik för sin behandling av urfolket San som bebor delar av Kalahariöknen. Försök har gjorts att fördriva folkgruppen från sina traditionella områden ute i Central Kalahari Game Reserve. En sak som även fått fördömelse från FN. Allt detta hann Stellan Bäcklund berätta om innan han varmt avtackades av Anna Berggren från Alzheimerföreningen.

Text: Torbjörn Lindgren (efter samtal med Stellan Bäcklund)