Örnsköldsviks FN-förening

Malin Åberg Aas från Svenska FN-förbundet

Presentation av AGENDA 2030

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 som består av 17 Globala Mål för en hållbar utveckling med slutmålet att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga samhällen. För att närmare belysa dessa mål hade FN-föreningen inbjudit Malin Åberg Aas från Svenska FN-förbundet, tillika kommunikationsansvarig för det Glokala Sverige. Mötet sammanföll tursamt samtidigt som FN:s stora klimatmöte COP25 i Madrid, Spanien.

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland våra politiker och tjänstemän ute i våra kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan just Svenska FN-förbundet och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Finansiering kommer från biståndsorganet Sida. I vårt län deltar nu alla kommuner utom Sundsvall och Kramfors, rapporterade Malin Åberg Aas. Hittills har 81 kommuner och 15 regioner gått med i Glokala Sverige.

Enligt henne finns även ett stort engagemang ute i landets FN-föreningar och på vissa håll han man arrangerat aktiviteter gemensamt med kommunerna. Agenda 2030 består av olika beslutsdokument och beskrivningar av de 17 målen och även de 169 delmålen. Agenda 2030 gäller alla människor och länder och vi måste med kraft gemensamt arbeta för att nå målen.

För övrigt ersatte De Globala Målen den 1 januari 2016 de åtta Millenniemålen som FN och världens länder hade arbetat med sedan år 2000. ” Vi är den första generation som kan utrota fattigdom och den sista som kan stoppa klimatförändringen.” (FN:s tidigare Generalsekreterare Ban Ki Moon).

Malin Åberg Aas avtackades för sin fina presentation och nu inför nästa år 2020 planeras möten om Kashmir-konflikten och Bangladesh möjligen parat med rapport om den rådande situationen i Eritrea. Mötet var ett kulturarrangemang med NBV.

Text och Foto:   Stellan Bäcklund