Örnsköldsviks FN-förening

Foto: SB

PRAKTIKUPPDRAG FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

 Vid höstens första temamöte hade FN-föreningen inbjudit Maria Petersson och Jane-Ange Musekura att berätta från sina nyligen genomförda praktikuppdrag. I Georgien för Maria och i Tanzania för Jane-Ange. Detta gjorde de på ett engagerat och initierat sätt, praktiken hade gett kunskaper för livet med utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling i centrum.

Praktiken utfördes genom Svenska FN-förbundet och genomgicks i respektive lands FN-förbund, att aktivera unga stod i fokus i Georgien enligt Maria och i Tanzania koncentrerade man sig på att kunna uppnå de globala målen för en hållbar utveckling enligt Jane-Ange. Maria hade läst statsvetenskap i Glasgow/Skottland och även studerat hållbar utveckling i London, Jane-Ange läst kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter i Lund. Med andra ord utmärkta förkunskaper i sina respektive praktikuppdrag i de båda länderna.

Praktiken som erbjuds utförs i huvudstäderna och i det här fallet Tbilisi i Georgien och Dar es- Salaam i Tanzania. Akademisk utbildning, ideellt engagemang i föreningslivet parat med arbete med ungdomar är värdefullt för en praktikplats. Förutom språkkunskaper förstås.

Flickorna berättade även om situationen i sina ”praktikländer”, ekonomisk kris har idag gett ett mera auktoritärt styre i Tanzania under nuvarande president. Georgien i södra Kaukasus utgör en bricka i det säkerhetspolitiska spelet mellan Ryssland och Nato, blev självständigt från Sovjetunionen 1991.

Ordföranden Stellan Bäcklund riktade avslutningsvis ett hjärtligt tack till FN-praktikanterna och önskade dem all lycka i det fortsatta internationella arbetet som redan påbörjats. Nästa möte i september tar upp den rådande situationen i Bosnien-Hercegovina. Kvällens möte var ett kulturarrangemang med NBV.