Örnsköldsviks FN-förening

Kampen för klimatet måste trappas upp med politiska strejker

”Inget kan stoppa världens unga”, Greta Thunberg inför FNs klimatkonferens!

”Inget kan stoppa världens unga”, Greta Thunberg inför FNs klimatkonferens!

”Vi har medvind”, António Guterres. FN:s generalsekreterare.

Men, tyvärr! Världens unga kan stoppas. Vinden kan vändas.

Vi äldre minns. Studentupproren sent 1960-tal. Protesterna mot USA:s krig i Sydostasien under 1970-talet. Fredsrörelsen under 1980-talet. Den globala rättviserörelsens allt våldsammare demonstrationer sent 1990-tal som slutade med en förstörelse av Göteborgs paradgata vid EU-toppmötet 2001 och en dödad demonstrant under G8-mötet i Genua. Den Arabiska Våren 2010-2011 väckte ett hopp om fred och demokrati i världens värsta krutdurk, Mellanöstern, men krossades av en brutal militär offensiv, inbördeskrig och gränsöverskridande terrorism.  

Gång på gång har vi föreställt oss att ”Inget kan stoppa världens unga”. Under 1900-talets idealistiska revolter var det ungdomar som gick i spetsen. Idag går barn, våra barn, i täten! Vart har vi vuxna tagit vägen? Att vi inte skäms?!  

Bredvid våra barns klimatrörelse marscherar inga fredsdemonstranter! Däremot en hotfull femte kolonn av högerextremister som föraktar demokratin och hyllar ”ledare” som Trump, Putin, Jinping, Bolsonaro, Erdogan, al-Assad, bin Salman, Duterte. Bakom dem, det globala militärindustriella komplexet, oljeindustrin och finansvärlden.

Samtidigt en klimatkris, en miljökris och en ny kappupprustning som slukar resurser som borde användas för en omläggning från fossil till förnyelsebar energi, en turkisk invasion som hotar sätta eld på hela Mellanöstern och nytt hot om ett kärnvapenkrig, den slutgiltiga förstörelsen.

Vi äldre bör inse att demokratin och världsfreden är hotad. Demokratins villkor är ickevåld, därför att ickevåld är en viktig moralisk princip, men också därför att våldets förespråkare behärskar hela våldsapparaten från gatan intill allas vår utplåning.  Dagens klimatrörelse är hoppfull, men redan provocerad. När tålamodet bland dagens mycket unga aktivister sviktar och våldet splittrar klimatrörelsen, då är det för sent. När våldet utlöses har demokratin förlorat!

En 16-åring har väckt en hel världsopinion med en skolstrejk! Men vad gör fackföreningsrörelsens vuxna medlemmar som varje dag producerar våra livsvillkor men också de vapen som kan utplåna allt?  

LO, TCO och Saco bör inleda samtal med Fridays For Future, International campaign to abolish nucleras weapons – ICAN, Svenska FN-förbundet och Föreningen för Demokrati utan gränser omen gemensam Week of Action med FN-dagen24oktober 2020 som höjdpunkt. Den globala kampen för klimatet, miljön, freden, FN och demokratin måste trappas upp med demokratins och ickevåldets starkaste uttrycksmedel som är korta strategiskt insatta politiska strejker.

Stellan Bäcklund ordförande i Örnsköldsviks FN-förening.

Erik O Sjödin aktiv i ”Fridays For Future” i Kramfors.

Bror Perjus facklig chefredaktör i 30 år.