Örnsköldsviks FN-förening

Inspirationsträff för FN-rörelsen

Öviks FN-förening stod för värdskapet för FN-rörelsen i norra Sverige med  övriga deltagare från Luleå, Umeå, Åre, Östersund, Sollefteå, Kramfors och Sundsvall/Timrå FN-föreningar. Träffen rörde FN:s roll i dagens globaliserade värld, mera kunskap om Säkerhetsrådet och Svenska Förbundets prioriterade arbete framöver förutom då erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.

Fin mötesplats var UH i stan och utvärderingen för dagen visade på en mycket fin informationsdag med innehållsrika och väl förberedda föreläsningar från förbundets sida i Stockholm. Annelie Börjesson berättade om sina vunna erfarenheter som nyvald ordförande sedan i somras när det gäller FN i världen. Sedan belyste Oskar Sjöstedt om den roll som Sverige spelat i Säkerhetsrådet när det gäller konflikt-förebyggandet, kvinnor, fred och säkerhet och andra prioriteringar som barn i väpnad konflikt och den humanitära konflikten i Syrien. Även rohingyernas mycket prekära situation i Myanmar/Burma belystes på ett fint sätt för deltagarna.

Generalsekreteraren Petra Hallebrant berättade om vår verksamhet kopplad till Agenda 2030 med de 17 Globala Målen för Hållbar Utveckling där Sverige faktiskt är en reformdrivande aktör inom FN:s utvecklingsarbete. Det gäller att ha en samstämmig politik där vi som medlemmar och bidragsgivare kan skapa hopp och rädda liv både nu och i framtiden i en alltmera orolig värld. Som avslutning på dagen tog ungdomssekreteraren Elias Aspudd upp våra ”nycklar” till föreningsengagemang där även föreningarna fick chansen att utbyta erfarenheterna mellan varandra.

Deltagarna lämnade Övik med en ännu starkare drivkraft inför kommande verksamhetsår.

 

Stellan Bäcklund (text)

Elias Aspudd (foto)