Örnsköldsviks FN-förening

ICANs generalsekreterare Beatrice Fihn: ”Antingen avskaffar vi kärnvapen eller så avskaffar dom oss!”

Hösten 2016 antog FN:s generalförsamling med stor majoritet (122 länder) en resolution som krävde ett avtal som ska förbjuda kärnvapen. Sverige röstade för resolutionen den 7 juli 2017, ett FN-avtal är öppet för alla medlemsstater. Träder också i kraft när 50 stater har ratificerat det. Efter påtryckningar valde den svenska regeringen att inte ratificera avtalet, en utredning tillsattes för att utreda lämpligheten. Kärnvapen är idag det absolut största hotet mot mänskligheten, dessa oerhörda vapen säkerställer ingen fred, de föröder vår planet. Vapnen är byggda för att utplåna, döda och lemlästa. I det så kallade icke-spridningsavtalet (NPT på engelska) förband sig kärnvapenmakterna redan för över 50 år sedan att avskaffa kärnvapnen. Dock ingen tidsplan.

Idag vet vi med säkerhet att Ryssland moderniserar sina vapen och att Kina utvecklar sina för att bli mera effektiva. USA har redan beslutat att satsa upp till 1 200 miljarder dollar under kommande tre decennier på sitt idag omfattande kärnvapenprogram. Så illa är faktiskt läget idag!

Fick Sverige skrämselhicka? Vi anser att inget land ska bestämma över vår säkerhetspolitik, vi har länge aktivt jobbat även för kärnvapenfria zoner. En massiv majoritet av vår svenska befolkning vill att Sverige ska ratificera FN-konventionen, idag skärps konflikterna i världen. Enligt uppgift öppnade Margot Wallström för en omprövning nästa år. Eller som Beatrice Fihn uttryckte det hela när hon tog emot Nobelpriset i Oslo 2017 å ICAN:s räkning: (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) ”Antingen avskaffar vi kärnvapen eller så avskaffar dom oss”.

Sverige har under decennier varit ledande i arbetet mot kärnvapen inte minst i FN:s Generalförsamling och i FN:s Säkerhetsråd, ja förstås även i förhandlingarna i Genève

FN-föreningen här i Örnsköldsvik liksom rader av fredsorganisationer uppmanar nu hela Folkrörelse-Sverige att aktivera en stark opinion för ett svenskt riksdagsbeslut våren 2020 som säger Ja till FN:s kärnvapenförbud.

Stellan Bäcklund, ordförande, FN-föreningen i Örnsköldsvik

Monica Sundin, sekreterare, FN-föreningen i Örnsköldsvik