Örnsköldsviks FN-förening

Lars-Gunnar visade under sitt berättande många spännande bilder från sin resa.

FN-föreningen gästades nyligen av Lars-Gunnar Olsson från Kallmyra, Långviksmon som på sitt fina sätt informerade i ord och bild om Grönland, Shetlands- och Orkneyöarna och berörde även  slutligen Island och Färöarna. Detta inför en fullsatt lokal på Bergsgatan i stan, kulturarrangemang med NBV.

Grönland, världens största ö, är fem gånger så stor som Sverige och ön har ett 1,5 km tjockt istäcke i snitt, världens enda inlandsis utanför Antarktis. Ön är över tre fjärdedelar täckt av is. Man har en folkmängd på dryga 56.000 invånare, jämförbar med vår kommun. Huvudstaden heter Nuuk, tidigare kallad för Godthåb. Klimatet är arktiskt.  Grönländarna kallar sin ö för Kalaallit Nunaat och ön är 265 mil lång och 100 mil bred. 

Grönland är en autonom del av Danmark och styrs av ett landsting med 31 ledamöter och är inte medlem i EU. Runt 90 procent av befolkningen bor på Västgrönland.  Engelska är inte vidare gångbart idag på Grönland. Flyg är huvudtransportmedlet och det finns inga vägar mellan samhällen, bara inom samhällen. Tyngre frakt går båtledes. Fiskeindustrin betyder förutom det direkta stödet från Danmark mycket. Man har gruvor för övrigt och turismen svarar också en del för inkomsterna. Djurlivet innefattar åtta landdäggdjur såsom isbjörn, myskoxe, ren, räv m.fl.

När det gäller Shetlandsöarna, så är det en skotsk ögrupp nordöst om Storbritannien mellan Orkneyöarna, Färöarna och Norge med en befolkning på 23.000 invånare. Dialekten på ön är influerat av det nordiska, huvudön är Mainland och här ligger också huvudorten Lerwick.

Orkneyöarna ligger norr om det skotska fastlandet och består av runt 200 öar och utgör idag en kommun inom Skottland, den minsta med runt 20.000 invånare. Kirkwall är huvudort med 7.000 invånare och man talade fornnordiska (norn) ända in på 1800-talet innan språket trängdes undan. Det finns bosättningar på öarna sedan långt f.Kr.

Avslutningsvis berättade Lars-Gunnar litet om Island och Färöarna, temat var ju öar i Nordatlanten, innan han avtackades hjärtligt av ordföranden och Bjästabon Stellan Bäcklund som även riktade ett stort tack till Birgitta Nordin och Anita Harning för det goda fikat.


Stellan avtackade Lars-Gunnar för en intressant föreläsning, lägg märke till öarnas 5 flaggor som han också visade oss!