Örnsköldsviks FN-förening

Fokus Kenya och Sveriges roll i FN:s Säkerhetsråd

För att närmare belysa den idag kritiska politiska situationen i Kenya hade FN-föreningen bjudit in Gunvor Ngarambe från Stockholm med mångårig erfarenhet som biståndsarbetare i landet. Även Sveriges roll sedan årsskiftet som nyvald medlem i FN:s Säkerhetsråd skulle hon diskutera. Gunvor  har lång erfarenhet av FN-frågor som ordförande i Stockholms FN-förening och dessutom från Internationella Kvinnoförbundets ledning (IKF).

Gunvor Ngarambe belyste valet i Kenya och behovet av att stärka kvinnors rättigheter.

Kenya idag med sina dryga 46 miljoner invånare och stort som en tredjedel av Sverige koloniserades i slutat av 1800-talet av britterna och blev ett protektorat 1895. De vita nybyggarna lade beslag på de bästa och bördigaste jordbruksmarkerna i landet och landets olika folkgrupper underkuvades brutalt under slavliknande förhållanden. Än idag utgör jordbrukssektorn den viktigaste inkomstkällan kompletterat med den utbredda turismen, berättade Gunvor initierat. Kenya är idag Östafrikas största ekonomi där dock korruptionen är utbredd och där mer än   40 olika folkgrupper befolkar landet.

Den etniska konflikten har också varit omfattande och inför de olika valen sedan självständigheten 1963 och valen har präglats av svåra etniska konflikter, inte minst i valet 2007 då över tusen personer mördades och tre hundra tusen kenyaner fördrevs från sina hem. Vid valet nu  senast den 8 augusti förklarade den Högsta Domstolen valet som ogiltigt och ett nytt presidentval ska hållas preliminärt i slutet på månaden. Oppositionsledaren Raila Odinga från Luo-folket intill Victoriasjön vill bojkotta valet nu om inte valkommissionen i landet reformeras, oroligheterna sprider sig också nu över hela landet. Vad som ska hända nu är mycket osäkert menade Gunvor Ngarambe.

 

Vi fick se bilder från en IKF-studieresa i Kenya i våras, då besöktes bl.a. den mäktiga Victoriasjön men sällskapet fick också uppleva det spännande djurlivet (på bilden geparder!) på savannen vid gränsen mot Tanzania. Ett möte med masajerna ingick också.

När det gäller Säkerhetsrådet så hoppas hon att Sverige som medlem nu på två år kommer att med kraft  försöka  förebygga  konflikter innan de bryter ut på skilda håll i världen. Med andra ord ska man kunna jobba  förebyggande och för övrigt bör  kvinnors rättigheter kunna stärkas inom skilda områden, parat  då med klimathotet och miljöförstöringen. Kvinnors rättigheter ska även förstärkas inom fredsskapandet, en viktig roll inom Sveriges rådande feministiska utrikespolitik. Fred och internationell Säkerhet stod även i centrum senast Sverige var med i Säkerhetsrådet 1997-98,  avslutade Gunvor som sedvanligt avtackades för sitt fina föredrag av FN-föreningens ordförande Stellan Bäcklund med en blomma. Han passade på att även avtacka ett par äldre medlemmar liksom IKF och NBV som medarrangörer, dessutom Svenska FN-förbundet för sitt projektbidrag.

ESSBE

Kvällens fotograf: Toli