Örnsköldsviks FN-förening

Barnen i Moçambique

Psykologen Sara Ekwall från Sollefteå (bördig från Övik) var kvällens gäst när FN-föreningen genomförde sitt andra temamöte för hösten i samarbete med NBV. Sara hade under 2017 genomfört en fältstudie (MFS) genom biståndsorganet Sida i Moçambique i Södra Afríka där hon närmare studerat utsatta barns situation runt huvudstaden Maputo. Ett program där studenter får en möjlighet att skaffa sig närmare kunskaper om olika aktuella utvecklingsfrågor, en del studenter knyts till Sida:s Alumni-program där de kan få berätta om sina vunna erfarenheter när de väl är tillbaka i Sverige, vilket Sara gjorde denna kväll. Studien innefattade även FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling och vårt svenska bistånd i synnerhet.

Sara berättade på ett pedagogiskt sätt om sin fältstudie i landet som efter ett långt befrielsekrig fick sin självständighet från Portugal 1975, senare följt av ett långt inbördeskrig åren 1977-92. Moçambique är för övrigt dubbelt så stort Sverige och har i runda tal 29 miljoner invånare idag. Sara inledde med att testa åhörarna rent allmänt om situationen i världen innan hon kom in på de utsatta barnens situation genom de åtta organisationer som studerades närmare. Man utgick från barnens aktuella situation gällande basbehov som bostad, kläder, mat, mediciner, sammantaget både sociala och psykosociala behov. Sara betonade också hur viktigt det är för barn och få tillhöra en grupp.

Mötesdeltagarna fick även ställa frågor runt besöket innan Sara avtackades av Stellan Bäcklund med ett fång blommor. Han passade på att även tacka Anita Harning och Birgitta Nordin för fikat och hoppades på lika bred uppslutning på det kommande temamötet i november när Inger Andersson berättar i ord och bild om sitt besök på Svalbard.

Stellan Bäcklund

Bilder toli

Sista bilden (från Moçambique): Sara Ekwall