Örnsköldsviks FN-förening

 

-Att växa med resan- var rubriken för Bengt Söderlinds  innehållsrika berättelse när han skulle redovisa en del av de resor och projekt för ungdomar han varit engagerad i sedan starten år 2000 i Husum. Med andra ord en verkligt van resenär som även visade fina bilder från alla reseäventyr i både Europa, Afrika och Asien.  Världen är nära, poängterade Bengt, men hur påverkar oss alla resor? Hur ser vi på andra människor utifrån våra svenska ögon? Vad betyder språken? Ökas vår självkänsla? Alla dessa intressanta frågor var en del av funderingarna när det gällde resornas betydelse. Som Bengt tog upp innefattande även våra attityder till andra. Allt diskuterades i de olika resegrupperna. En del  resor var som projekt i vissa fall även med bidrag från EU. Det är ju alltid vi som tänker och handlar rätt, dom är de konstiga utlänningarna. Mötena med andra folk utmanar! Men allt blev efter hand spännande med ökad gemenskap och värme. Bengt avtackades sedvanligt med en fång blommor av Stellan Bäcklund innan årsmötesförhandlingarna tog vid.

Valen: Stellan Bäcklund ordf., styrelseledamöter på två år Birgitta Nordin och Sten-Ove Sundlöf och med Nyasha Manyau och Moa Norberg som ersättare. Ungdomsrepresentant Erika Viberg och som revisorer utsågs Moniqa E. Lindgren och Roger Sandström och till valberedningen valdes Håkan Nordin (sammankallande) och Mona Hedberg. Ombuden till SFN:s kongress i Örebro utses senare av styrelsen. Lena Konradsson Öberg avtackades för sin tid i styrelsen innan  det välbesökta årsmötet förklarades avslutat vid NBV:s fina lokaler på Bergsgatan.

/ESSBE