Örnsköldsviks FN-förening

APPELL av FN-föreningen i samband med 2018 MKC/Kultur-dagen

De internationella frågorna har lyst med sin frånvaro i valdebatten, möjligen med undantag av vissa frågor kopplade till EU.

Kärnvapnen är idag det absolut största hotet mot mänskligheten. Idag räknar man seriöst med att det finns minst 1800 klara vapen att använda och totalt finns det 15.000 kärnvapen i världen. Vapen att kunna användas för att utplåna, döda och lemlästa.

I det s.k. icke-spridningsavtalet (NPT på engelska) förband sig kärnvapenmakterna redan för 50 år sedan att arbeta för att avskaffa alla kärnvapen. Dock tog man ingen tidsplan.

Idag vet vi också med största säkerhet att Ryssland moderniserar sina vapen och att Kina aggressivt utvecklar sina att bli mycket mera effektiva. Och USA har beslutat att satsa upp till 1.200 miljarder dollar under tre decennier på sitt omfattande kärnvapenprogram. Ofattbart!

Så illa är läget idag kära Öviksbor!

Hösten 2016 antog dock FN:s Generalförsamling en resolution som krävde ett nytt avtal som skulle FÖRBJUDA KÄRNVAPNEN!!!!  Sverige röstade för detta!

Den 7 juli ifjol 2017 röstade så Sverige tillsammans med 121 andra länder för avtalet. Detta då efter en del smärre justeringar, men helt klart ett FÖRBUD!

Men så här hemma igen efter påtryckningar från bl.a. USA och Nato valde man att INTE ratificera avtalet! Lämpligheten skulle utredas först och vara klar tills nu efter valet i morgon den 9 september! Gott FOLK, synnerligen märkligt!

I över 5 decennier har Sverige varit en ledande makt i arbetet mot ett förbud av kärnvapen!

Inget annat land har bestämt över vår säkerhetspolitik! Vi har även aktivt jobbat för -kärnvapenfria zoner-, varför denna plötsliga tvekan nu???????

En Sifo-undersökning (där jag själv brukar vara med!) visade på att hela 86% av Sveriges Folk  ville att vårt land skulle ratificera avtalet för ett kärnvapenförbud!

Vår anrika FN-förening här i Övik, inne på vårt 42:a verksamhetsår, har allt sedan vi bildades 1976 jobbat för ett förbud mot kärnvapen!

 

HOTEN HAR ALDRIG VARIT STÖRRE ÄN IDAG!

 

VI HAR SVENSKA FOLKET MED OSS!

 

Passivitet är också en handling!                                           Stellan Bäcklund, ordf.