Örnsköldsviks FN-förening

Vid Öviks FN-förenings första styrelsemöte för hösten i Sunnansjö/Nätra planerade man ingående för hösten verksamhet som man kör i samarbete med NBV. Detta parat med besök av gästerna Ayellino Geke och Patience Mathose från Zimbabwe. En sammankomst där årets surströmming stod på programmet under värdparet Birgitta/Håkan Nordins ledning.

Allt sedan 1979 har FN-föreningen haft 38 besök av internationella gäster varav 34 genomförts med gäster från olika partners i Zimbabwe där man bedrivit biståndsverksamhet i samarbete med olika skolor inom kommunen allt sedan 1994. Även olika grupper har mottagits från Zimbabwe som gjort otaliga besök ute i vår kommun, rapporterade ordföranden Stellan Bäcklund.

Under hösten står Krim-halvön, gatubarnen i Maputo Moçambique och Svalbard på programmet och Svenska FN-förbundet vill även köra en -inspirationsdag– för FN-föreningarna i Norrland i november månad. Detta  i Övik med central medverkan från Stockholm.

S. Bäcklund (text/foto)

Foto/text: FN-föreningens styrelse samlad med gästerna i Sunnansjö.