Örnsköldsviks FN-förening

Afrikanska möten

Örnsköldsviks FN-förening fyller 40 år i år, bildades formellt på anrika Hampnäs Folkhögskola en februaridag 1977 och har i stort under alla år haft en omfattande informationsverksamhet med fokus på ett stort antal länder runt om i världen. Den här kvällen i mars månad hade man inbjudit f.d. ambassadörsparet Berit och Sten Rylander från Uppsala att i korthet redogöra för alla sin år i Afrika.

Paret har gedigna erfarenheter från länder som Botswana, Angola, Namibia, Tanzania och Zimbabwe och gav en innehållsrik skildring av sina personliga upplevelser i länderna allt från 1979 fram till 2010. Sten Rylander har skildrat sina erfarenheter också i tre utgivna böcker, en av böckerna belyser för övrigt statsmannen Nelson Mandela och hans unika bakgrund till ett så oerhört framgångsrikt ledarskap. Tack vare detta unika ledarskap kunde den förhatliga apartheidregimen i Sydafrika nedkämpas och ersättes med majoritetsstyre

Paret Rylander kunde på ett pedagogiskt sätt även belysa Afrikas ekonomiska tillväxt idag och kontinentens goda framtidspotential med sina rika naturresurser och en snabbt växande konsumentmarknad. Detta samtidigt också som fattigdomen på flera håll ännu är utbredd och i dagarna nås vi av larmrapporter om utbredd massvält, men på sikt kommer utvecklingen att vända, menade paret Rylander. Våra trettio år i Afrika  har gett oss optimism trots allt, detta parat med arbetet här hemma inom biståndet på Sida liksom erfarenheter både från paraplyorganisationen Forum Syd och Afrikagrupperna. Sten var under åren 2004-05 medlare för EU:s räkning i Sudan/Darfur och har även breda erfarenheter från Utrikesdepartementet som bl.a. dialogambassadör.

Berit och Sten Rylander tog även upp flertalet vardagliga händelser, belyste även FN-föreningens skolinriktade biståndsverksamhet i Zimbabwe efter personliga besök vid flertalet av deras projekt i landet.

Paret såg dock dystert på Zimbabwes framtid och tror även att det kommande valet där under 2018 kommer att präglas av våld och otaliga övergrepp mot mänskliga rättigheter.

Mötesdeltagarna fick  också tillfällen att ställa frågor  som belystes innan mötesledaren Stellan Bäcklund avtackade paret Rylander med en omfångsrik fotobok om Robert Mugabe i Zimbabwe, tackade sedan även av Birgitta Nordin, Anita Harning och Erik Andersson för  de fina kringarrangemangen. /ESSBE

Fotograf på Temamötet: Toli

Paret Rylander berättade med hjälp av intressanta och

belysande bilder om framsteg, problem och spännande

möten i ”sina” 5 länder i Södra Afrika.