fbpx

Tidigare rapporter

Här kan du läsa våra verksamhetsberättelser, effektrapporter och årsredovisningar från tre år tillbaka i tiden. Årsredovisningen finns i samma dokument verksamhetsberättelsen och effektrapporten i ett separat dokument. För äldre verksamhetsberättelser, årsredovisningar och effektrapporter, kontakta oss.

Verksamhetsberättelse 2020

Öppnas som pdf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2019

Öppnas som pdf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018

Öppnas som pdf.

Läs mer

Effektrapport 2020

Öppnas som pdf.

Läs mer

Effektrapport 2019

Öppnas som pdf.

Läs mer

Effektrapport 2018

Öppnas som pdf.

Läs mer

Revisionsberättelse 2020

Öppnas som pdf.

Läs mer

Revisionsberättelse 2019

Öppnas som pdf.

Läs mer

Revisionsberättelse 2018

Öppnas som pdf.

Läs mer