fbpx

Tidigare rapporter

Här kan du läsa våra verksamhetsberättelser, effektrapporter och årsredovisningar från tre år tillbaka i tiden. I årsrapporten 2021 hittar du en kombinerad verksamhetsberättelse med effektrapport, samt årsredovisningen. Tidigare år hittar du årsredovisningen och verksamhetsberättelsen i samma dokument, men effektrapporten i ett separat dokument. För äldre verksamhetsberättelser, årsredovisningar och effektrapporter, kontakta oss.

Årsrapport 2022

Öppnas som pdf.

Läs mer

Revisionsberättelse 2022

Öppnas som pdf.

Läs mer

Årsrapport 2021

Öppnas som pdf.

Läs mer

Revisionsberättelse 2021

Öppnas som pdf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2020

Öppnas som pdf.

Läs mer

Effektrapport 2020

Öppnas som pdf.

Läs mer

Revisionsberättelse 2020

Öppnas som pdf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2019

Öppnas som pdf.

Läs mer

Effektrapport 2019

Öppnas som pdf.

Läs mer

Revisionsberättelse 2019

Öppnas som pdf.

Läs mer