Nacka FN-förening

Föreläsningsserie Agenda 2030 under hösten 2020

Föreläsningarna sker digitalt via Zoom och riktar sig brett till intresserade personer och organisationer inom och utanför Nacka-Värmdös upptagningsområde. Samtliga föreläsningar är 45 minuter långa(35 minuter föreläsning + 10 minuter frågestund). 

Vad är Agenda 2030?

Under den första föreläsningen ges en introduktion i begreppet ”Hållbar utveckling”, en beskrivning av hur de Globala målen för hållbar utveckling tillkom, vad de innebär och hur de är strukturerade.

Datum och tid: 28 oktober, klockan 19:00-19:45
Evenemangsadress: Digitalt via Zoom. Länk till föreläsningen kommer att skickas ut i förhand till mailadressen som ni uppger i länken nedan.

Klicka här för att anmäla dig.

Hur ska Agenda 2030 genomföras och vem är ansvarig?

De Globala målen för hållbar utveckling berör oss alla och vi har alla ett ansvar för dess genomförande. Fokus vid föreläsningen är att ge en bild av hur genomförandet av Agenda 2030:s mål och delmål sker på nationell och lokal nivå i Sverige. Vi ger även exempel på vad man bör tänka på som företag eller organisation, då man integrerar dessa mål i verksamhetsstyrningen.

Datum och tid: 4 november, klockan 19:00-19:45
Evenemangsadress: Digitalt via Zoom. Länk till föreläsningen kommer att skickas ut i förhand till mailadressen som ni uppger i länken nedan.

Klicka här för att anmäla dig.

Kommer vi nå målen? En internationell utblick.

Med mindre än tio år kvar så behöver våra ansträngningar för att nå de Globala målen öka. Fokus vid detta sista tillfälle blir att beskriva hur respektive lands rapportering går till och hur nuläget i världen ser ut enligt den senaste rapporteringen.

Datum och tid: 11 november, klockan 19:00-19:45
Evenemangsadress: Digitalt via Zoom. Länk till föreläsningen kommer att skickas ut i förhand till mailadressen som ni uppger i länken nedan.

Klicka här för att anmäla dig.