fbpx

Mötesplats Agenda 2030 – 2021:
Frågor från chatten


Att gå från ord till handling – vikten av intern samordning och extern samverkan

Frågor till Sara Gustafsson:
Linköpings Universitet: Biträdande professor i miljömanagement och Föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier

Finns det länkar till publikationer?
Artikel om studien i Växjö: ”Localizing the sustainable development goals through an integrated approach in municipalities: early experiences from a Swedish forerunnerLänk

Jag skickar med en rapport som bilaga från en förstudie jag gjorde för det här projektet (den är 3 år gammal, men det kanske finns nåt intressant i den). Länk

Podcastavsnitt i SKRs Demokratiresan som jag gjorde tillsammans med Emma Sterky med rubriken ”Våga testa nytt för en långsiktigt hållbar utveckling” Länk

Sen har jag två artiklar som jag tror snart borde vara i tryck samt en rapport på svenska som beräknas publiceras i början av nästa år. På min medarbetarsida på Linköpings universitet finns några filmer och längst ner finns en publikationslista som är helt uppdaterad (länkad till vårt digitala bibliotek som kanske kan vara av intresse för några). Länk

Hur firar man när man lyckas? Hur lyfter man fram när man lyckas med handling?
Vilken bra och viktig fråga! Jag tror att det är jätteviktigt att fira och man kan göra det på olika sätt. Dels kan man uppmärksamma det genom kommunens intranät, men även officiella hemsida (FB eller annan social media) så att det syns både inåt och utåt att man har gjort framsteg. Det motiverar till ytterligare engagemang och drivkraft till ytterligare handling. Men man kan även såklart fira och uppmärksamma på andra sätt, som tex fika, någon tävling med ett symboliskt pris etc. Men jag tror att det viktigaste är att uppmärksamma framstegen och att kommunicera dem för att inspirera andra och sig själv till ytterligare handling.

Hur påverkar lobbyisterna ”hållbarhetsagendan”? I EU parlamentet finns det ca 12000 lobbysister registrerade (i Sverige finns inget offentligt register)?
Det här var också en bra, intressant och viktig fråga och tyvärr har jag inget bra svar på den, men mitt spontana svar skulle vara att det finns lobbyister med olika agendor som säkert kan påverka hållbarhetsagendan på olika sätt och i olika riktningar.


Vi tror på berättandet – storytelling för hållbarhet

Frågor till Mona Karila:
Region Sörmland: Verksamhetsutvecklare – strategi och analys: Hållbar regional utveckling.

Exempel på story som berättats i sändning?
Vi håller på och lär oss och kommer att börja med ex hållbarhet som norm, odelbart, social hållbarhet är målet, utforma berättelser med människan i fokus, ekonomin som medel och ekologin som ram mm

Utbildas tjänstemän i storytelling i Region Sörmland?
Ca 60 tjänstepersonen från Region Sörmland och kommunerna i Sörmland fick en halvdagsutbildning på vår Glokala årsträff. Vi är va 12 personer på Region Sörmland som nu får en fördjupande utbildning i storytelling och hållbarhet, både starteger och kommunikatörer. Sen hoppas vi att bli så pass bra att vi kan fortsätta att själva inspirera och coacha internt och externt.

Finns exempel och försök om hur moderna tekniker, kommunikationsplattformar etc. utvecklar och förstärker storytelling inom hållbarhet?
Vi kommer att fördjupa oss i olika format så som; stillbild, rörlig bild, text, tal. Detta tar vi till de sammanhang där var och en levererar i sin arbetsvardag.

Om en vill börja testa arbeta med storytelling, har ni tips på var en ska börja?
Tänk på någonting som gör dig berörd eller engagerad och fundera på vad det är i den berättelsen som fångar dig. Ex tips kan vara:

– TPP: Tid plats och person. Sätt scenen. Hoppa över bakgrunden – gå direkt på den scen som är relevant
– Ge ett löfte i början av berättelsen. Lyft ett par delar och använd dom separat. Tänk trailer – hitta kontraster som gör läsaren nyfiken.
– Börja i detaljen i det lilla – då dra in läsaren i vår värld.
– Börja med en fråga: Visste du att…?

Vilka inspireras ni av i kommunikationsarbete?
Olika TV-format, bilder, poddar, radio, foto, musik, teater.

Vilka hjälper er?
Vi har upphandlat kunskapsstöd genom extern konsult

Är man rädd internt kring hur regioner/kommuner ska uppfattas vid storytelling. Det kanske finns en tro på att det finns förväntningar kring hur en region och kommun ska agera och att detta blir svårtolkat. Hoppas inte det!
Kanske, men vi tar bara in det i våra sammanhang och ser vad som sker. Alla vill väl ha en intressant dragning eller ett PM som fångar ens uppmärksamhet Vi får återkomma med hur det gått och hur det tas emot Och vi börjar inte stort utan i det lilla, nära och kan utveckla efter hand. Vi riskerar inte så mycket.

I Karlsborg har vi provat detta i vår årsredovisning. Det gillade INTE våra revisorer….
Superinspirerande! Föreställer mig hur vi inleder KS-ärenden med en ögonblicksbild/scen från 2030 om hur beslutet som snart ska fattas kommer gestalta sig i en framtida vardag. Vad intressant. Det vill vi gärna veta mer om!

Hållbart arbetsliv i välfärdens kontaktyrken:
För att komma i gång att arbeta med jämställdhetsdata, inspireras och provoceras (i positiv bemärkelse) rekommenderar jag en kontakt med Kitimbwa Sabuna på Länsstyrelsen Stockholm.

Utbildning i kollegial handledning. Länk


Hur går arbetet på nationella samordnarens kansli?

Frågor till Gabriel Wikström:
Regeringskansliet: Nationell samordnare Agenda 2030

Vad heter utredaren som ska hålla i att man som kommun kan gå före och testa arbetssätt?
Utredaren heter Anders Teljebäck. Det är en ”systerutredning” till Nationella samordnaren. Länk.

BoktipsUnder en vit himmel: Ett reportage om framtidens natur


Första panelsamtalet:

Frågor till Åsa Hilderstrand:
Nordregio: Kommunikationschef och projektledare för nordiskt kunskapsutbyte om Agenda 2030 på lokal nivå.

Vilka konsekvenser har utsläppsminskningar (CO2) för övriga Agenda 2030 mål (targets)?
Det var en svår o komplex fråga som kanske SEI forskat på mer explicit. Jag kan inte svara på rak arm men kan rekommendera den som frågat att kontakta Oslo kommun för att få veta mer hur deras arbete med klimatbudget och CO2-minskningar påverkat eller trängt undan övrigt SDG-arbete vilket ju är en stor debatt. Det centrala är just att räkna på effekterna och följa upp med indikatorer och satsa på inkluderande åtgärder som kompenserar dem som drabbas negativt på kort sikt av vissa klimatinsatser.

Kanske ännu bättre är jag tänker på saken är att hänvisa till klimatansvarige på KS i Norge dvs SKR:s motsvarighet som jobbar med att implementera klimatbudgetar i alla norska kommuner som vill testa. Ca 170 st har nu inlett processen med att integrera klimatarbetet i kommunens budget. Han heter Kjetil Bjørklund (Mail: kjetil.bjorklund@ks.no)


Frågor till Elias Aspudd:
Student

Vilka konsekvenser har utsläppsminskningar (CO2) för övriga Agenda 2030 mål (targets)?
Det viktigaste att ta med sig i arbetet med Globala målen är att hållbarhet är komplext och olika insatser påverkar varandra, i både positiv och negativ bemärkelse. Därför är det viktigt att hitta lösningar på målen som triggar en positiv utveckling på andra mål. Idag tillför människan koldioxid och andra farliga växthusgaser som inte ryms inom de planetära gränserna, vilket medför en rad konsekvenser. Forskare menar att vi kommer se mer av bland annat extrema väder, smältande glaciärer och höjda havsnivåer till följd av den ökande globala medeltemperaturen. Det här påverkar i sin tur den biologiska mångfalden både på land och i havet (mål 14 och 15), extremväder i form av torka leder till att jordbrukare inte kan odla sin mark för att både kunna mätta sin familj (mål 2) eller kunna sälja för att få in en inkomst till familjen (mål 1). Tyvärr är en vanlig effekt i sådana situationer att barn, särskilt flickor, blir bortgifta och berövas sin rätt till utbildning och frihet över sitt liv (mål 4 och 5)

Den osäkerhet som skapas i dessa sammanhang lägger även grund för ett ökat antal konflikter, och det finns redan klimatflyktingar som behöver fly på grund av översvämningar och dylikt. Listan över vilka konsekvenser koldioxidutsläpp har kan göras lång och det är svårt att kunna besvara den fullt ut.  Men för att besvara frågan kommer vi kunna säkerställa att det jag beskrev ovan sker i mycket mindre utsträckning om vi minskar utsläppen, samtidigt som vi behöver komma ihåg att en insats som att minska koldioxidutsläpp inte är tillräcklig för att tackla de globala utmaningar vi står inför. Därför är det viktigaste att just se hur de olika målen påverkar varandra och säkerställa att de insatser som genomförs också triggar en positiv utveckling på andra mål, annars riskerar vi att få bakslag i ett senare skede. 

BoktipsMoral courage”