Malmö FN-förening

Styrelsen 2019-2020

Malmö FN-förenings styrelse är föreningens högsta beslutande organ och fungerar som en länk mellan föreningen, dess medlemmar och allmänheten. Styrelsen ansvarar för att bedriva en aktiv verksamhet i föreningen. Vi sammanträder var tredje vecka på vårt kontor i S:t Gertrud.

ORDFÖRANDE

Nada Dukleska har ett stort intresse för mänskliga rättigheter och jämlikhet. Hon har volontärarbetat i flera år och varit initiativtagare till insamlingar för socialt utsatta familjer. Nada är engagerad i flera ideella organisationer och vill genom sitt engagemang bidra till ett bättre samhälle för alla människor oavsett ursprung.

VICE ORDFÖRANDE

Nadja Rantonen har varit volontär i  Malmö FN-förening sedan juni 2018. Hon har även varit med och planerat olika projekt som föreningen har genomfört. Nadja är dessutom FN-ambassadör för svenska FN-förbundet och de globala målen.

KASSÖR OCH ANSVARIG FÖR UTBILDNINGSSEKTIONEN

Nahid Biglari brinner för demokrati och mänskliga rättigheter. Nahid är aktiv i flera föreningar och styrelser. I Malmö FN-förening har hon varit aktiv sedan år 2016. 

LEDAMÖTER

ANSVARIG FÖR SEKTIONEN FÖR FRED- OCH SÄKERHET

Raghad Canawati brinner för mänskliga rättigheter. Raghad har arbetat i syriska UNHCR i över fem år. Hon har varit volontär i Malmö FN-förening under det senaste verksamhetsåret.

ANSVARIG FÖR KLIMATSEKTIONEN

Anas Saleh Mohammad Alamoush har ett särskilt intresse för maritima frågor och hållbar utveckling. Anas är för närvarande forskare på World Maritime University i Malmö.

ANSVARIG FÖR SEKTIONEN INTEGRATION OCH MIGRATION

Allan Gerald Sserwanga Allan har ett stort intresse för hållbar utveckling och jämställdhetsfrågor. Han har varit engagerad i ett flertal ideella organisationer.

ANSVARIG FÖR SEKTIONEN MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mateen Ahmed har volontärarbetat på flera ideella organisationer. Han har ett stort intresse för mänskliga rättigheter och vill genom sitt engagemang skapa en bättre vardag för socialt utsatta personer i samhället.

Douha Kermani har ett stort intresse för mänskliga rättigheter, fred och hållbar utveckling. Douha har  varit initiativtagare till flera ideella organisationer och är väldigt engagerad i samhällsfrågor.

Daniela Hooper har ett stort intresse för Agenda 2030. Hon tycker att alla globala mål är viktiga för en hållbar utveckling, men anser att målet ’God utbildning för alla’ är särskilt viktigt. Daniela menar att man genom utbildning och kunskap kan skapa en bättre framtid.

UNGDOMSANVARIG

Emilia Nordström vill bidra till ett bättre samhälle genom att engagera sig och göra en faktisk skillnad. Hon anser att utbildning och ökad kunskap om den värld vi lever i  är nyckeln till en bättre värld.

SUPPLEANT

ANSVARIG FÖR SEKTIONEN HÅLLBAR UTVECKLING

Özgün Rüya Oral brinner för hållbar utveckling och har ett särskilt intresse för att städer ska bli mer hållbara. Hon vill genom föreläsningar skapa en dialog om hur man kan bidra till hållbar utveckling.