Malmö FN-förening

Styrelsen 2022

Malmö FN-förenings styrelse är föreningens högsta beslutande organ och fungerar som en länk mellan föreningen, dess medlemmar och allmänheten. Styrelsen ansvarar för att bedriva en aktiv verksamhet i föreningen. Styrelsen sammanträder på vårt kontor i S:t Gertrud.

 

ORDFÖRANDE

Alexandra Klang

Tack vare min tvärvetenskapliga bakgrund och mitt intresse och förståelse av olika kulturer tror jag att jag kan bidra med nya perspektiv och strategier. Min examen i arkeologi har inte bara lärt mig om den kulturella bakgrunden av vår civilisation, men också gett mig kunskaper i teorier inom biologi, kemi, sociologi och antropologi vilket har gett mig ett helhetsperspektiv om dagens samhälle.

Under min tid som praktikant för IM Nepal, tog jag del i omfattande fältarbete och intervjuer. Resultatet sammanfattades i en rapport om bland annat hur vi kan öka tillgången till kvalitetsutbildning för flickor. Forskningsprojektet designade jag själv, med stöd av min mentor.. Mitt arbete i Nepal har gjort mig ännu mer passionerad för utvecklingsarbete och har gett mig nya insikter i hur man kan hantera olika typer av barriärer för att barn ska kunna ta del av sina rättigheter.

 

VICEORDFÖRANDE

Klaudia Zielinska

Sedan jag fick chansen att få vara med och påverka inom FN via min skola som är en FN-Skola har jag lagt ned hela min själ för det. Redan som liten flicka har jag velat göra något bra för andra, för världen. Jag var och är den som syns och hörs och de flesta i min omgivning i skolan eller på jobbet vet vem jag är trots att de inte känner mig personligen. Att stå i rampljuset har alltid varit underbart, framförallt med ett viktigt budskap liggandes i bakgrunden.
Redan i grundskolan påbörjade jag ett projekt mot sexualbrott på nätet som jag än idag utvecklar. Jag brinner för att hjälpa andra, främst barn och kvinnor eller andra utsatta grupper i samhället. Jag vill göra skillnad, jag vill att ungas röster ska höras och tror starkt på att vi tillsammans kan skapa en bättre värld för vår både oss men även vår kommande generation! Idag är jag Svenska FN-Förbundets ambassadör för globala målen. Jag brinner främst för FN:s globala mål kring mänskliga rättigheter då jag anser att människan står bakom allt både det goda samt det onda i världen.

Sekretare

Josefine Schindowski

Josefine läser psykologi på termin 4 och har tidigare studerat Europastudier och internationella relationer
i Tyskland och Ryssland och är en del av freds- och säkerhetsavdelningen på UNA Malmö. Mitt fokus är kombinationen av politik och psykologi och jag tror att psykisk hälsa också är politisk, jag har tidigare arbetat för olika organisationer som UNICEF. Värderingarna i UNA Malmö är mycket viktiga för mig och jag är glad över att vara en del av en organisation som främjar grundläggande mänskliga rättigheter och hållbarhet och jag hoppas att jag kan stötta UNA-teamet efter bästa förmåga med min expertis och mitt team anda. Det är en ära för mig att vara styrelseledamot den här säsongen.

KASSÖR

Nahid Biglari 

Nahid har stor erfarenhet av arbete i civilsamhället och i politiken och brinner för demokrati och mänskliga rättigheter. Nahid är aktiv i flera föreningar och styrelser. I Malmö FN-förening har hon varit aktiv sedan år 2016.

Ansvarig för IT

Radoslaw Szewczyk

Radoslaw har en bakgrund inom management, dataprogrammering och i att driva projekt inom olika sektorer i samhället. Hans hjärtefrågor är global säkerhet, utveckling, utbildning och hållbarhet.

 

LEDAMÖTER

Bengt Skarstam

Bengt är en mycket driven person som brinner för att vi ska genomföra och uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen på bästa möjliga vis. Han har haft ledande positioner inom företag såsom Ericsson och Astra Tech.

 

Raghad Canawati

Raghad brinner för mänskliga rättigheter. Raghad har arbetat i syriska UNHCR i över fem år. Hon har varit styrelseledamot i Malmö FN-förening under det senaste verksamhetsåret.

 

Bill Jönsson

Suttit i olika styrelser, bl.a. Röda Korset, Svenska 7-11, kretsstyrelsen. Tjänstgjort som ledamot i Hovrätten 8 år. Studier i juridik och ekonomi inom svenska arbetsgivareföreningen.

Den punkt som ligger nära mitt ställningstagande till engagemang i Malmö FN-förening är Nr 17, som kan vara det forum för att i närmiljö utveckla ekonomier som hållbart utvecklas under resp. stats styrelseskick. Jag har rest mycket och träffat människor i olika samhällsskikt och det finns mycket att göra för att stärka människornas kunskap/möjlighet att starta och driva små/mellanstora verksamheter regionalt/kommunalt i många länder, särskilt kanske i det Afrikanska samväldet. Jag bär märket med de 17 globala miljömålen, så jag håller helt med om uttryckssättet i alla punkter.