fbpx

Du behövs!

Engagera dig.

Leave no one behind

Mångfald och inkludering är grunden för ett fungerande och hållbart samhälle, men ändå finns det stora utmaningar. Det försvåras med ökade ekonomiska klyftor, social exkludering och kulturell polarisering. Globala målens ledord är Leave no one behind och mål 10, minska ojämlikhet, belyser vikten av att verka för en värld där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Engagera dig

Vi verkar för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Det betyder att inget av de globala målen kan anses vara uppfyllt om det inte är uppfyllt för alla. Engagera dig >

Läs mer

Nu är det halvtid för de globala målen. Pandemi och krig har påverkat utvecklingen. Så hur går det egentligen? Blir världen bättre? Läs mer >