TACK FÖR DIN ANMÄLAN!

Tack för din anmälan. Vi ses den 1-2 juni i Eskilstuna! 

Observera att ombudsanmälan från föreningar och distrikt gäller först när korrekta årsmöteshandlingar skickats till kansliet (senast 1 april) – läs mer här

I samband med ombudsanmälan ska protokoll där det framgår vem som valts till ombud respektive ombudssuppleant skickas till kongress2024@fn.se.

Boka boende  

Numera finns inga hotellreservationer kvar så du får själv leta och boka hotell.