Svenska FN-förbundet – En bättre värld

Välkommen till Kils FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Kils FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

KONTAKT:

Pontus Bernhard

Adress:
Slåttervägen 15
665 33 Kil

Tel:
0554-101 55

ullasundberg@swipnet.se