Välkommen till Jönköpings FN-förening!

Styrelsen 2021/2022

Ordförande: Ulrika Ekeroth

Vice ordförande & Sekreterare: Anita Omerbasic

Kassör: Sandra Qvist

Ungdomsansvarig: Nadja Adem

PR-ansvarig: Rahma Nur

Agenda 2030-ansvarig: Valeriia Dukhonina