Välkommen till Jönköpings FN-förening!

Styrelsen 2021/2022

Ordförande: Ulrika Ekeroth

Vice ordförande: Anita Omerbasic

Sekreterare: Olivia Adolfsson

Kassör: Sandra Qvist

Ungdomsansvarig: Olivia Adolfsson

Agenda 2030-ansvarig: Valeriia Dukhonina