Välkommen till Jönköpings FN-förening!

Styrelsen 2018/2019

Ordförande: Anita Omerbasic

Vice ordförande: –

Sekreterare: Andrea Pettersson

Kassör: Sandra Qvist

Ungdomsansvarig: Tilde Skrealid

Ledamot: Kudzi Ruhukwa

Ledamot: Sinan Hassan

Ledamot: Carola Ek