Välkommen till Huddinge FN-förening!

Välkommen till Huddinge FN-förening!

Huddinge FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet byggersfn_fo%c2%a6erening_huddinge på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt. Vi består av ca 35 medlemmar som arbetar för att stärka FN:s roll på lokal nivå.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Twitter: @FNiHuddinge
Huddinge FN-förening på Facebook.