Välkommen till Hässleholms FN-förening!

Globala, regionala och lokala målen: En presentation av Agenda 2030

En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Årets projekt – Hur jobbar vi i Hässleholm med Agenda 2030

Löpande under året kommer föreningen återigen samla sin fulla kraft och arrangera nya föreläsningar, paneldiskussioner och lokalt engagemang. Detta året kommer vi att fokusera på följande mål:

Mål 5 handlar om att upp nå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Osäkert när målet kommer uppmärksammas pga Coronapandemin Läs mer

 Mål 11 handlar om att göra städer säkra, inkluderande och hållbara. Kommer att uppmärksammas digitalt under Juli månad. Läs mer

Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion. kommer uppmärksammas i samband med Julen 2021 i samarbete med Hållbara Hässleholm. Läs mer

Mål 14 handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på ett hållbart sätt. Osäkert när målet kommer uppmärksammas pga Coronapandemin Läs mer

Dessa mål kommer först analyseras ur ett nationellt eller globalt perspektiv därefter ur ett regionalt perspektiv och slutligen ur ett lokalt perspektiv. Vi är i full gång att sätta våra gästtalare och redan nu kan vi berätta att en av dessa kommer att vara svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Dessutom kommer projektet att vara ett samarbete med andra FN-föreningar i Skåne och därigenom kommer andras lokala perspektiv att ges.
Intresserad av att jobba med dessa projekt? Är det något av dessa projekt som du känner att du skulle vilja engagera dig extra i så blir vi väldigt glada om du hör av dig till oss. Kanske har du kontakter, kan mycket om ämnet/jobbar med något relevant eller bara känner att du värnar extra mycket för något av dessa fyra mål. Hör av dig! 

All hjälp uppskattas!

Projektets ”kick-off”

Den 12:e Maj kommer projektarbetet med våra fyra mål att inledas med en speciell föreläsning om aktuella händelser där FN spelar en viktig roll. Dessa händelser och konflikter finns både i globala perspektiv men dessutom i Skåne och i vårt lokala Hässleholm. Denna föreläsning kommer att vara digital och äger rum i mitten av Maj månad och mer information kommer att tillkomma på sociala medier samt i medlemsutskick. 
Anmäl er till evenemanget här: Anmälan till ”kick off”