Välkommen till Gotlands FN-förening!

Välkommen till Gotlands FN-förening!sfn_logopayoff_pos_right

Gotlands FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Här får du möjlighet att möta nya människor, lära dig mer om FN och internationella frågor, arbeta med insamlingsprojekt, påverka och framför allt bidra till det viktiga arbetet för en bättre värld.

Vi behöver FN! FN behöver dig! Välkommen som medlem i vår förening!

Aktuellt

På FN-dagen den 24 oktober kommer vi att hålla till på Gråboskolan i Visby där vi har en evenemang i samarbete med Gråboskolan och Sol Yoga Studio. Vi vill uppmärksamma FN-förbundets projekt Flicka och barnkonventionen. Se program för mer information.

Utöver programmet för skoleleverna kommer vi att Vi kommer att erbjuda en yogaklass mellan 12.00 – 13.00 för 50 kr. Intäkterna går oavkortat till projektet Flicka.

Vi kommer dessutom visa utställningen Flicka med start den 24 oktober i foajen på Gråboskolan. Utställningen är öppen för allmänheten och delas med Gråbobiblioteket.

Kontakt

Lars Ahlner
Telefor: 073-821 55 61