fbpx

Medverkande och programpunkter

Medverkande Mötesplats Agenda 2030, 2022 

Carolina Klüft

Konferencier 
Carolina Klüft 
Generation PEP: Verksamhetschef 

Side kick och mentimoderator 
Helena Jönsson 
Glokala Sverige: Utbildningsansvarig 

Side kick och chattmoderator  
Caroline Byh 
Glokala Sverige: Kommunikations- och samverkansansvarig 

Medverkande talare 

Framsteg och framgångar för Agenda 2030 arbetet på lokal och regional nivå  
Palle Lundberg 
SKR: vd 

Nordisk utblick med inspirerande exempel på Agenda 2030-arbete  
Åsa Ström Hildestrand 
Nordregio: projektledare

Hur går arbetet med Globala målen?  
Jan Pettersson  
Göteborgs universitet och Co Chair SDSN Northern Europe:  
professor institutionen för kemi och molekylärbiologi 

När Norrbotten började bygga pyramider 
Joanna Hansson 
Region Norrbotten: strateg 
Paulina Henriksson 
Länsstyrlesen Norrbotten: handläggare 

Modellkoncept för jämställdhet   
Birgitta Andersson 
SKR: handläggare jämställdhet 

Vad behöver Sverige göra nu för att få framgång i arbetet med Agenda 2030?  
Gabriel Wikström  
Regeringskansliet: Nationell samordnare Agenda 2030 

Järfälla kommuns arbete med klimatanpassning 
Megha Huber och Carl Henricsson 
Järfälla kommun: miljöstrategisk chef och miljöplanerare 

Världsläget och varför Agenda 2030 fortfarande är vår överlevnadsstrategi  
Cecilia Tengroth 
Svenska FN-förbundet: generalsekreterare 
Johan Lilja  
ICLD generalsekreterare 

Partnerskap för en jämställd och hållbar framtid. 
Felicia Wede 
ICLD: programansvarig 
Eva Flemming  
Region Gotland; enhetschef Arbetsliv och etablering 

Hur vi som kommun planerar utifrån Globala målen  
Linnea van Wagenen 
Ljusdals kommun: chef strategisk och hållbar utveckling 

Hur hållbarhet blir praktik – om kommuners organisering i hållbarhetsarbetet  
Sara Brorström  
Handelshögskolan, Göteborgs universitet: docent i företagsekonomi 

Storytelling för hållbarhet, hur då? 
Anna Svedlund och Sofia Westerlund 
Region Sörmland: strateg och marknadskommunikatör 

Världskoll i skolan  
Charlotta Jeppson 
Svenska FN-förbundet: projektledare 

Att berätta om ett träd, och förmedla en skog  
Baharan Raoufi-Kvist och Martin Berry 
Vadstena Kommun: utredare och bitr. kommundirektör 

Global Goals for Cities och Gävle kommun 
Keli Yen 
Gävle kommun: projektledare 

Goda exempel – klipp från tre kommuners arbete med Agenda 2030 

Separata klipp med goda exempel från kommuner:  

Strängnäs Inflytande i Strängnäs kommun 
Tierp Kommunen som låter Agenda 2030 styra 
Sävsjö Expertgrupper & ett hållbart samhälle 

Program Mötesplats Agenda 2030 

OBS! I inspelningen är pauserna, lunchen och de interaktiva inslagen så som Sessions och Networking bortklippta. 

08.30-09.00 Möjlighet att checka in i Hopin 
09.00 Välkomna till Mötesplats Agenda 2030 
09.10 Palle Lundberg, VD, SKR Framsteg och framgångar för Agenda 2030 arbetet på lokal och regional nivå 
09.20 Åsa Ström Hildestrand, projektledare Nordregio Nordisk utblick: inspirerande exempel på Agenda 2030-arbete i våra grannländer. 
09.35 Jan Pettersson, professor institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet och Co Chair SDSN Northern Europe Hur går arbetet med de Globala målen? 
10.00 Joanna Hansson, strateg, Region Norrbotten, och Paulina Henriksson, handläggare, Länsstyrelsen i Norrbotten När Norrbotten började bygga pyramider 
10.15 Paus 
10.35 Networking videochatta med slumpvis utvalda konferensdeltagare 
10.55 SKR, Birgitta Andersson, handläggare Jämställdhet, Modellkoncept för jämställdhet 
11.05 Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030 Vad behöver Sverige göra nu för att få framgång i arbetet med Agenda 2030?   
11.30 Megha Huber miljöstrategisk chef och Carl Henricsson miljöplanerare, Järfälla kommun Järfälla kommuns arbete med klimatanpassning 
11.40 Marie Nybäck, nutritionist, Region Örebro län Mat och måltider som gör skillnad Programpunkt struken p.g.a sjukdom. 
11.50 Networking videochatta med slumpvis utvalda konferensdeltagare 
12.00-13.00 Lunch med möjlighet att luncha digitalt tillsammans med andra deltagare 
13.05 Cecilia Tengroth, GS, Svenska FN-förbundet, och Johan Lilja, GS, ICLD Världsläget och varför Agenda 2030 fortfarande är vår överlevnadsstrategi 
13.20 Eva Flemming, enhetschef Arbetsliv och etablering, Region Gotland, och Felicia Wede, programansvarig, ICLD Partnerskap för en jämställd och hållbar framtid: Region Gotlands samarbete med Kibaha i Tanzania 
13.40 Linnea van Wegenen, chef strategisk och hållbar utveckling, Ljusdals kommun Agenda 2030 Hur vi som kommun planerar utifrån Globala målen 
13.50 Sara Brorström, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan Göteborgs universitet Hur hållbarhet blir praktik – om kommuners organisering i hållbarhetsarbetet 
14.05 Expo, parallella ”utställningsrum” med filmer och liveframträdande 
Strängnäs Film: Inflytande i Strängnäs kommun 
Tierp Film: Kommunen som låter Agenda 2030 styra 
Sävsjö Live: Expertgrupper & ett hållbart samhälle 
14.30 Paus 
14.45 Anna Svedlund, strateg för Hållbar regional utvecklig, Region Sörmland, och Sofia Westerlund, marknadskommunikatör, Region Sörmland Storytelling för hållbarhet, hur då? Lärdomar och inspiration från Sörmland 
15.00 Charlotta Jeppson, FN-skola, Svenska FN-förbundet Världskoll i skolan – ett pilotprojekt 
15.15 Networking; videochatta med slumpvis utvalda konferensdeltagare 
15.25 Baharan Raoufi-Kvist, utredare och Martin Berry, bitr kommundirektör, Vadstena kommun Att berätta om ett träd, och förmedla en skog 
15.35 Keli Yen, Gävle Gävle kommuns deltagande i Global Goals for Cities-projektet 
15.45 Avslutning 
16.00 Konferensen avslutas