Mötesplats Agenda 2030 är över för i år – tack!

En konferens för förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och en självklar träffpunkt för oss som arbetar med hållbar utveckling. Konferensen syftar till att bidra med kunskap, nätverkande och inspiration om Agenda 2030.

Alla projektdeltagare är välkomna

Årets konferens för er som leder arbetet med Agenda 2030 i de kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige. På programmet står många intressanta talare, panelsamtal, aktuell forskning om Agenda 2030, lokala och regionala exempel, och tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Från VAD till HUR är ett genomgående tema.

Deltagare till Glokala Sveriges konferens 2021

Program 26 november 2021

08:30-09.00 Incheckning

09:00 MÖTESPLATS AGENDA 2030 startar

09:15 Metoder för genomförande av Agenda 2030

  • A) Att gå från ord till handling – vikten av intern samordning och extern samverkan, Sara Gustafsson,  Biträdande professor i miljömanagement, Linköpings universitet samt föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier
  • B) 09:45 Vi tror på berättandet – storytelling för hållbarhet, Anna Svedlund, Strateg och Mona Karila, verksamhetsutvecklare, Strategi och analys, Hållbar regional utveckling, Region Sörmland.
  • C) 10:10 Att stärka organisationen för att uppnå en hållbar utveckling, Christine Feuk, Projektledare SKR

10.20 Nätverkande

10.45 Varför är frågan om en etisk konsumtion viktigt och vad är Fairtrade City och Fairtrade Region? Anneli Örtqvist, Ansvarig Fairtrade City/Region, Fairtrade Sverige

11.10 Hållbart arbetsliv i välfärdens kontaktyrken, Agneta Kallstenius, Arbetsmiljö- och hälsocontroller, HR-avdelningen, Helsingborgs stad och Henrik Loodin fil. dr i sociologi med inriktning medicinsk sociologi, vid Lunds universitet.

11.30 Utställningar i parallella sessioner:
Hälsa på hos VLR-kommunerna och hör om H22.
Publika hållbarhetsevenemang i kommunerna
Ta del av hur matsvinn hör till svunna tider och om hur hållbarhetskommunikation produceras på film och mycket mer!

12.00 Lunch

13.00 Panelsamtal: Agera lokalt, påverka globalt – hur då?
Moderator:
Kerstin Söderström, Projektledare på Glokala Sverige
Panelister:
Elias Aspudd, student
Åsa Hildestrand, kommunikationschef och projektledare, Nordregio
Flynn Smedman, student, Auroramålet
Hanna Zetterberg, kommunikationsansvarig för Nationella samordnaren för Agenda 2030

Janine Alm Ericson, statssekreterare hos ministern för internationellt utvecklingssamarbete kunde ej delta.

13.25 Vi tar pulsen på Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030.  

13.50 Vilken politik behövs för klimatomställningen? John Hassler, professor i makroekonomi Stockholms universitet

14.20 Pandemins effekter och jämlikhetsaspekter kopplade till barn och ungas fysiska aktivitet, Carolina Klüft, vd Generation Pep

14.35 Panelsamtal Var är vi nu och vart är vi på väg?
Moderator:
Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert SKR.
Panelister summerar dagen:
Carola Gunnarson, 1:e vice ordförande SKR
Johan Lilja Generalsekreterare ICLD
Cecilia Tengroth, generalsekreterare Svenska FN-förbundet

14.55 Avslutning av dagen

15.00 Frivilligt eftersnack med nätverkande och chans att se mer av utställningarna till 16.00 

Deltagare till Glokala Sveriges konferens 2021
Konferencier

Mötesplats Agenda 2030 leds av Carolina Klüft, verksamhetschef, Generation Pep

Övriga frågor

För tekniska frågor om konferensen, kontakta sara@konceptochevent.se