Mötesplats Agenda 2030

Glokala Sveriges årliga konferens för förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner och en självklar träffpunkt för alla som arbetar med hållbar utveckling. Konferensen syftar till att bidra med kunskap, nätverkande och öka engagemanget för Agenda 2030. Mötesplats Agenda 2030 genomförs nästa gång i november 2022.

Konferensen 2021

Nu ligger sändningen av Mötesplats Agenda 2030 (2021) textad på webben. Tillhörande material så som programmet, deltagare, presentationer samt en del frågor och svar från chatten hittar du också.

Konferensen 2021

Klicka här för att ta del av allt material och hela sändningen av Mötesplats Agenda 2030.

Läs mer