fbpx

Mallar, logotyper och original

Här hittar du Glokalas logotyp, mall för pressmeddelande, arbetsboken, rollups och Globala-målen-kuber

Glokala Sveriges logotyp – så använder du den

Kommuner och regioner som deltar i projektet har rätt att använda Glokala Sveriges logotyp i analogt eller digitalt material där ni direkt hänvisar till projektet.

  1. Det är bara ni projektdeltagare som får använda Glokala Sveriges logotyp. Dela den inte med andra samverkansparter, organisationer eller samverkansparter.
  2. Den ska alltid användas tillsammans med er egen logotyp, eller så ska det tydligt framgå av sammanhanget eller texten att det är ni som är avsändare.
  3. Använd inte Glokala Sveriges logotyp för ert övriga, allmänna Agenda 2030-arbete.
  4. När namnet Glokala Sverige anges, utan logotyp, ska vår payoff: Agenda 2030 i kommuner och regioner, läggas till någonstans i texten.
  5. Färg: Originalet har blå text och mångfärgad ring. En version med negativ/vit text och mångfärgad ring finns också, som kan användas på mörk bakgrund. Undvik om möjligt att placera logotypen på en brokig bakgrund.
  6. Glokala Sveriges logotyp får återges i svartvitt. Ingen särskild svartvit version finns.

Har du frågor – skriv till oss på glokalasverige@fn.se

För dig som planerar utbildning: Mall för pressmeddelande

Pressmeddelandemallen kan användas i kontakt med lokalmedia eller i er egen kommunikation. Brevmallar för inbjudan, save-the-date med mera får du av din kontaktperson för utbildningen.

Arbetsboken, affischen och matris för workshop

Roll up

Du kan infoga er kommuns/regions logotyp längst ner på detta original (.pdf), som ni sedan skickar till en roll up-leverantör.
Här är original till roll up, med plats för er egen logotyp.

Kuber och skyltar

Kuber och skyltar beställer du själv från valfritt tryckeri, med hjälp av original och instruktioner på Globala målens webbplats. För kuberna finns en komplett instruktion. Till skyltar och annat material du vill ha använder du de original till varje ikon som finns där, och bestämmer själv mått, material, tjocklek, mm, i samråd med ditt tryckeri.

Saknar du något? Hör av dig!

Har du fler idéer och tips? Skriv till oss på glokalasverige@fn.se