fbpx

Generalförsamlingen

Generalförsamlingen i FN och FN-rollspel

Generalförsamlingen är det centrala huvudorganet i FN. Många frågor som tas upp i andra huvudorgan eller underorgan avgörs slutligen i generalförsamlingen. Församlingens beslut är i regel rekommenderande, det vill säga inte tvingande. Generalförsamlingen är därmed ett viktigt politiskt diskussionsforum för alla världens länder där praktiskt taget alla viktiga och många mindre viktiga internationella frågor dryftas. Alla FN:s länder är representerade i generalförsamlingen där varje land har en röst.

I FN eftersträvar man alltid konsensusbeslut varför förberedelser och informella förhandlingar innan frågan tas upp formellt i generalförsamlingen kan ta mycket lång tid. Dock är detta svårt att realisera under den korta tid som ett FN-rollspel pågår varför man ofta nöjer sig med att anta resolutioner med majoritetsbeslut.

De flesta ärenden i FN:s generalförsamling remitteras till ett av de sex utskotten. Första utskottet: politiska frågor, särskilt nedrustnings- och säkerhetsfrågor. Andra utskottet: ekonomiska och finansiella frågor. Tredje utskottet: sociala, humanitära och kulturella frågor. Fjärde utskottet: vissa politiska frågor, bl a avkolonisering och Palestinafrågan. Femte utskottet: administrativa och budgetära frågor. Sjätte utskottet: rättsliga frågor. I ett FN-rollspel är det istället vanligt att man har utskott som delas in efter ämnesrubriker som t ex utskottet för mänskliga rättigheter, utskottet för fred- och säkerhet och utskottet för utvecklingsfrågor.

I generalförsamlingen debatteras i ett FN-rollspel de resolutioner som stöds av en majoritet av länderna i utskotten. Om man genomför ett mindre FN-rollspel utan utskott, tas alla resolutioner upp direkt i generalförsamlingen. I huvudsak går debatten och behandlingen av resolutioner till på samma sätt i utskotten som i generalförsamlingen, dock med kortare tid för debatten i plenum för att hinna med alla resolutioner. Av samma skäl brukar tillägg eller strykningar i resolutionstexten endast tillåtas i utskottsförhandlingarna.

Det brukar inte heller ges möjlighet till s k policy statements i plenum. Men det kan förekomma att ordförande eller någon delegat begär att varje land ska lämna en kommentar/förklaring till sin röstning. Oftast beror detta på att flera delegater inte har röstat i enlighet med landets officiella ståndpunkt och man vill påvisa detta genom att avkräva en offentlig förklaring.

Dagordningsfrågor för SweMUN 2020 är under uppbyggnad och updateras löpande

dsc00760